BU LÔNG (BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)) 0.010kg 2

STT: 170

Mã sp: 01027-50616

Giá chính hãng: 9,000

Đặt mua: 0949265919

Phụ tùng Kubota

Thông tin chi tiết

Phụ tùng chính hãng Kubota

Sản phẩm khác

STT Tên sản phẩm Mã số Giá
310 NẮP, CÔNG TẮC AN TOÀN (CAP,SAFETY SWITCH) 0.002kg 1 67111-55840 78,000
300 ĐAI ỐC, CÔNG TẮC AN TOÀN (NUT,SAFETY SWITCH) 0.035kg 2 67111-55830 80,000
290 CÔNG TẮC, AN TOÀN (SWITCH,SAFETY) >=VN13390 0.120kg 1 5T057-42230 359,000
290 CÔNG TẮC, AN TOÀN (SWITCH,SAFETY) <=VN13389 0.120kg 1 5T057-42230 359,000
280 NẮP, CÔNG TẮC AN TOÀN (CAP,SAFETY SWITCH) 0.002kg 1 67111-55840 78,000
270 ĐAI ỐC, CÔNG TẮC AN TOÀN (NUT,SAFETY SWITCH) 0.035kg 2 67111-55830 80,000
260 CÔNG TẮC, AN TOÀN (SWITCH,SAFETY) >=VN13390 0.120kg 1 5T057-42230 359,000
260 CÔNG TẮC, AN TOÀN (SWITCH,SAFETY) <=VN13389 0.120kg 1 5T057-42230 359,000
messenger
zalo