BOLT,W SEMS (BU LÔNG ) 0.024 kg

STT: 080

Mã sp: 01135-51020

Đặt mua: 0904987558

Phụ tùng Kubota

Thông tin chi tiết

Phụ tùng chính hãng Kubota

Sản phẩm khác

STT Tên sản phẩm Mã số Giá
130 BOLT,W SEMS (BU LÔNG ) 0.014 kg 01125-50820 4,000
120 COVER(EX,2) (Nắp ) 0.000 kg 5T131-21420 Liên hệ
110 BOLT,W SEMS (BU LÔNG ) 0.014 kg 01125-50820 4,000
100 COVER(EX,1) (Nắp ) 0.000 kg 5T131-21410 Liên hệ
090 BOLT,W SEMS (BU LÔNG ) 0.014 kg 01125-50820 4,000
070 PIPE(EX,2) (Ống ) 0.000 kg 5T131-21370 Liên hệ
060 BOLT,W SEMS (BU LÔNG ) 0.014 kg 01125-50820 4,000
050 BOLT,W SEMS(LARGE WASHER) (BU LÔNG ) 0.020 kg 01127-50820 5,000