Cảo tay càng hướng hộp số máy Kubota DC70

Cảo tay càng hướng hộp số máy Kubota DC70
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Cảo tay hướng Loại 1 DC70-90001 420,000
020 Cảo tay hướng Loại 2 DC70-90002 350,000

Dụng cụ ép lò xo hướng lắp Phanh Phe Hộp số máy Kubota DC70

Dụng cụ ép lò xo hướng lắp Phanh Phe Hộp số máy Kubota DC70
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Dụng cụ ép lò xo hướng tháo lắp Phanh phe hộp số DC70 + 02 bộ bulong DC70-90000 190,000

Tay tuýp cân lực xiết ốc

Tay tuýp cân lực xiết ốc
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Tay tuýp cân lực xiết ốc Made In China DCTL-00001 600,000