Két nước làm mát động cơ

Két nước làm mát động cơ

Ống cấp thoát nước làm mát động cơ

Ống cấp thoát nước làm mát động cơ

hộp quạt gió bình nước phụ

hộp quạt gió bình nước phụ

Quạt gió dây đai puly

Quạt gió dây đai puly
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 FAN,COOLING (QUẠT ) 1100 kg 1C010-74110 1,047,000
020 PULLEY,FAN (PULI QUẠT ) 0.690 kg 1C010-74250
030 COLLAR,FAN (VÀNH, QUẠT ) 0.155 kg 1G563-74150
040 BOLT,FLANGE (BU LÔNG,MÉP ) 0.017 kg 01754-50835 21,000
050 BELT,V (Dây curoa ) 0.130 kg 1G517-97010 W8397-20090 114,000