Hệ thống lọc nhiên liệu số 1

Hệ thống lọc nhiên liệu số 1

Bơm bộ lọc tinh 1 bộ lọc tách nước đường ống nhiên liệu

Bơm bộ lọc tinh 1 bộ lọc tách nước đường ống nhiên liệu

Gối và lọc nhiên liệu

Gối và lọc nhiên liệu
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY FILTER,FUEL (BỘ LỌC RỜI,NHIÊN LIỆU ) 0.800 kg 5T057-25600 330,000
020 ELEMENT,FILTER (BỘ PHẬN, BỘ LỌC ) 0.520 kg 5T057-25610 256,000

Tách nước

Tách nước