TRANG CHẠC KTM LOẠI GẬP 1.85MX4.65M

TRANG CHẠC KTM LOẠI GẬP 1.85MX4.65M
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ trang gập 1.85m + Hệ thủy lực 3 tép KTM-185G3 19,400,000
2 Bộ trang gập 1.85m + Hệ thủy lực 4 tép KTM-185G4 19,400,000
3 Bộ trang gập 1.85m + Hệ thủy lực 5 tép KTM-185G5 19,800,000
4 Bộ trang gập 1.85m + Hệ thủy lực 6 tép KTM-185G6 20,300,000

TRANG CHẠC KTM LOẠI GẬP 2.15MX5.55M

TRANG CHẠC KTM LOẠI GẬP 2.15MX5.55M
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Trang Gập 2.15m + Hệ thủy lực 3 Tép KTM-215G3 19,400,000
2 Bộ Trang Gập 2.15m + Hệ thủy lực 4 Tép KTM-215G4 19,400,000
3 Bộ Trang Gập 2.15m + Hệ thủy lực 5 Tép KTM-215G5 19,800,000
4 Bộ Trang Gập 2.15m + Hệ thủy lực 6 Tép KTM-215G6 20,300,000

TRANG CHẠC KTM LOẠI TRƯỢT 2.2MX3.8M

TRANG CHẠC KTM LOẠI TRƯỢT 2.2MX3.8M
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Trang Trượt 2.2m + Hệ thủy lực 3 Tét KTM-220T3 19,400,000
2 Bộ Trang Trượt 2.2m + Hệ thủy lực 4 Tét KTM-220T4 19,400,000
3 Bộ Trang Trượt 2.2m + Hệ thủy lực 5 Tét KTM-220T5 19,800,000
4 Bộ Trang Trượt 2.2m + Hệ thủy lực 6 Tét KTM-220T6 20,300,000

TRANG CHẠC KTM LOẠI TRƯỢT 2.4M X 4.2M

TRANG CHẠC KTM LOẠI TRƯỢT 2.4M X 4.2M
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Trang Trượt 2.4m + Hệ thủy lực 3 tép KTM-240T3 19,400,000
2 Bộ Trang Trượt 2.4m + Hệ thủy lực 4 tép KTM-240T4 19,400,000
3 Bộ Trang Trượt 2.4m + Hệ thủy lực 5 tép KTM-240T5 19,800,000
4 Bộ Trang Trượt 2.4m + Hệ thủy lực 6 tép KTM-240T6 20,300,000

Phụ tùng Trang Chạc loại Gập KTM

Phụ tùng Trang Chạc loại Gập KTM

Phụ tùng trang chạc loại Trượt KTM

Phụ tùng trang chạc loại Trượt KTM

TẤM TRANG TRƯỢT 2MM GẤP CHỊU LỰC CÓ RĂNG THEO TIÊU CHUẨN KTM

TẤM TRANG TRƯỢT 2MM GẤP CHỊU LỰC CÓ RĂNG THEO TIÊU CHUẨN KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 1 mét (m) tấm trượt bao gồm 4 bộ chốt bản lề 19 KTM-TT1M 450,000

TẤM TRANG GẬP THÉP 2MM GẤP HÌNH CHỊU LỰC CÓ RĂNG THEO TIÊU CHUẨN KTM

TẤM TRANG GẬP THÉP 2MM GẤP HÌNH CHỊU LỰC CÓ RĂNG THEO TIÊU CHUẨN KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 1 mét (m) tấm trang gập hình tấm trang tiêu chuẩn KTM KTM-TG1M 360,000

KHUNG CÀNG NÂNG TRANG CHẠC KTM

KHUNG CÀNG NÂNG TRANG CHẠC KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Khung càng nâng hạ Trang KTM KTM-KC940 2,240,000

BỘ CÀNG CHỐT TRÊN DƯỚI KTM

BỘ CÀNG CHỐT TRÊN DƯỚI KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Khung chốt trên dưới giữ càng nâng KTM KTM-CT940 1,080,000

KHUNG GÁ CHỐT KIẾM ĐỘC LẬP KTM KẾT NỐI TRANG CHẠC VỚI MÁY KHÔNG CẦN XỚI

KHUNG GÁ CHỐT KIẾM ĐỘC LẬP KTM KẾT NỐI TRANG CHẠC VỚI MÁY KHÔNG CẦN XỚI
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Khung gá chốt kiếm độc lập lap trang KTM KTM-KK120 380,000

THUYỀN ĐÁNH RÃNH NƯỚC KTM KÈM CHỐT LẬT NHANH KTM

THUYỀN ĐÁNH RÃNH NƯỚC KTM KÈM CHỐT LẬT NHANH KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Thuyền đánh rãnh nước lắp dưới Trang KTM KTM-Thuen 280,000

KHỚP GẬP KTM - GẬP 180 ĐỘ KÈM 4 CHỐT 19 VÀ KHÓA CHỐT CUỘN

KHỚP GẬP KTM - GẬP 180 ĐỘ KÈM 4 CHỐT 19 VÀ KHÓA CHỐT CUỘN
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Khớp gập KTM bao gồm 4 chốt khóa 19 KTM-KG8M19 980,000

Bộ KHỚP BƠI KTM - KÈM 4 CHỐT 19 + KHÓA CUỘN

Bộ KHỚP BƠI KTM - KÈM 4 CHỐT 19 + KHÓA CUỘN
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Khớp bơi KTM bao gồm 4 chốt khóa 19 KTM-KB8M19 680,000

CHỐT 19 DÀI LÀM VIỆC 90MM + KHÓA LẬT NHANH 10

CHỐT 19 DÀI LÀM VIỆC 90MM + KHÓA LẬT NHANH 10
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ chốt 19 dài làm việc 90mm+ khóa vòng lật nhanh 10 KTM-C1990 35,000

CHỐT KHỚP BƠI KTM 19 + KHÓA CHỐT CUỘN

CHỐT KHỚP BƠI KTM 19 + KHÓA CHỐT CUỘN
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ chốt bơi 19 + khóa chốt loxo cuộn KTM-CB19S 20,000

CHỐT KHỚP GẬP KTM 19-90 + KHÓA CHỐT CUỘN

CHỐT KHỚP GẬP KTM 19-90 + KHÓA CHỐT CUỘN
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ chốt khớp gập 19 + khóa chôt loxo cuộn KTM-CG19 35,000

CHỐT 19 DÀI LÀM VIỆC 120MM + CHỐT KHÓA LẬT NHANH 10

CHỐT 19 DÀI LÀM VIỆC 120MM + CHỐT KHÓA LẬT NHANH 10
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 BỘ chốt 19 dài làm việc 120 + chốt khóa vòng lật 10 KTM-C19120 50,000

CHỐT KIẾM 22 CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 75MM + CHỐT LẬT NHANH 10

CHỐT KIẾM 22 CHIỀU DÀI LÀM VIỆC 75MM + CHỐT LẬT NHANH 10
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ chốt kiếm 22 + chốt khóa lật nhanh 10 KTM-C2275 55,000

GIÁ ĐỠ VAN 1-5 TAY KTM

GIÁ ĐỠ VAN 1-5 TAY KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ giá đỡ và 2 bulong M8 bắt van 1 tay -5 tay KTM-GD1D5 120,000

LỌC ĐƯỜNG ÁP KTM - NGĂN MẠT TRẢ VỀ HỆ THỦY LỰC MÁY TRÊN ĐƯỜNG ÁP XUẤT CAO

LỌC ĐƯỜNG ÁP KTM - NGĂN MẠT TRẢ VỀ HỆ THỦY LỰC MÁY TRÊN ĐƯỜNG ÁP XUẤT CAO
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ ren lọc mạt đường áp KTM ren 21x17 (1/2 x 3/8) KTM-FT2117 590,000

MẶT BÍCH CHIA HOẶC BỘ REN CHIA NHỚT TIÊU CHUẨN TỪNG MÁY

MẶT BÍCH CHIA HOẶC BỘ REN CHIA NHỚT TIÊU CHUẨN TỪNG MÁY

VAN 1 2 3 4 5 6 TAY TÍCH HỢP REN VÀ LỌC ĐƯỜNG ÁP KTM

VAN 1 2 3 4 5 6 TAY TÍCH HỢP REN VÀ LỌC ĐƯỜNG ÁP KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 BỘ van 3 tay + đủ ren + lọc đường áp KTM KTM-3TRF 1,790,000
2 BỘ van 4 tay + đủ ren + lọc đường áp KTM KTM-4TRF 2,390,000
3 BỘ van 5 tay + đủ ren + lọc đường áp KTM KTM-5TRF 2,990,000
4 BỘ van 6 tay + đủ ren + lọc đường áp KTM KTM-6TRF 3,690,000

DÂY TY Ô NGUỒN CONG XẾP GÓC L VÀ TY Ô RA XYLANH 1 CONG 1 THẲNG TÍNH THEO MÉT (M)

DÂY TY Ô NGUỒN CONG XẾP GÓC L VÀ TY Ô RA XYLANH 1 CONG 1 THẲNG TÍNH THEO MÉT (M)
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 1m dây ty ô nguồn từ máy đến Van KTM KTM-TyoN 160,000
2 1m dây ty ô từ van KTM đến xylanh KTM-TyoT 130,000

NỐI NHANH + REN CHUỂN ĐẦU RA DÂY TY Ô KTM

NỐI NHANH + REN CHUỂN ĐẦU RA DÂY TY Ô KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ nối nhanh 2 ren 17 3/8 13 1/4 KTM-NN17 320,000
2 Bộ nối nhanh 2 ren 21 1/2 13 1/4 KTM-NN21 350,000

VAN CHUYỂN CỔNG, VAN CHỐNG TỤT, VAN KHÓA VÀ COREN CÁC LOẠI

VAN CHUYỂN CỔNG, VAN CHỐNG TỤT, VAN KHÓA VÀ COREN CÁC LOẠI
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ van chống tụt 17 KTM KTM-CT17 650,000
2 Bộ van khóa chuyển cổng 17 KTM KTM-CC17 550,000
3 Nút bịt ren 13 bịt đầu chờ tay van KTM-NBV13 20,000

XYLANH GIỮA 2 ĐẦU TÁO NÂNG HẠ TRANG - TĂNG ĐƠ GIỮA MÁY KÉO

XYLANH GIỮA 2 ĐẦU TÁO NÂNG HẠ TRANG - TĂNG ĐƠ GIỮA MÁY KÉO
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ Xylanh tăng đơ giữa - Nâng hạ trang 2 đầu táo 19 chống tụt KTM-Tygiua 1,950,000

XYLANH GẬP TRANG CHẠC KTM

XYLANH GẬP TRANG CHẠC KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bo xylanh Gập Trang KTM KTM-Tygap 1,750,000

XYLANH TRƯỢT TRANG CHẠC KTM LOẠI 80CM VÀ 90CM

XYLANH TRƯỢT TRANG CHẠC KTM LOẠI 80CM VÀ 90CM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 01 xylanh Trượt hành trình 80cm KTM-TyT80 2,580,000
1 01 xylanh Trượt hành trình 90cm KTM-TyT90 2,780,000

GIOĂNG PHỚT PHỤ TÙNG TY VỎ ĐẦU CHỐT XYLANH KTM CÁC LOẠI

GIOĂNG PHỚT PHỤ TÙNG TY VỎ ĐẦU CHỐT XYLANH KTM CÁC LOẠI
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ phớt ty 28 ty giữa ty trượt KTM-Phot1 350,000
2 Bộ phớt ty 25 Gâp KTM-Phot2 320,000
3 Bộ phớt ty 28 nghiêng KTM-Phot3 350,000

XYLANH NGHIÊNG KTM

XYLANH NGHIÊNG KTM
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 Bộ xylanh nghiêng KTM ty28 KTM-Tynghieng 1,780,000

TAI CHỐT XYLANH LỖ 19MM CAO 50MM THÉP DÀY 8MM - ĐỘ CHẾ XYLANH CHỐT CÁC LOẠI

TAI CHỐT XYLANH LỖ 19MM CAO 50MM THÉP DÀY 8MM - ĐỘ CHẾ XYLANH CHỐT CÁC LOẠI
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
1 BỘ tai và chốt 19 khóa cài 10 chế chân chốt lắp ty thủy lực KTM-TC19850 65,000
messenger
zalo