Van xylanh bích chia nhớt phụ kiện thủy lực

 Van xylanh bích chia nhớt phụ kiện thủy lực
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
020 Van 2 tay KTM + 6 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
030 Van 2 tay KTM + 6 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,890,000
040 Van Chống lún 2 chiều 3/8 KTM-U3820 650,000
050 Tháo lắp Nhanh 21 KTM-12N00 330,000
060 Bích chia nhớt + 2 coren M60 70 9540 KTM6795 460,000
070 Bích chia nhớt + 2 coren 4018 5018 3218 KTM-32450 390,000
080 Bích chia nhớt 3408 3608 L1 cũ bãi KTM-3436L1 390,000
090 Bích chia nhớt + 2 coren L4507 4708 KTM-454708 390,000
110 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
130 Xylanh Nghiêng bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
120 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 Ty 28 vỏ 60 KTM-X482674 1,950,000
100 dây ty ô nguồn 75cm loại lớn KTM-075381 580,000

combo van 1 tay gia do ren bich day ty o xylanh trung tam

combo van 1 tay gia do ren bich day ty o xylanh trung tam
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 2 dây ty ô xylanh 65cm KTM-06514 270,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
010 Combo van 1 tay xylanh trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyTT 4,330,000
060 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 Ty 28 vỏ 60 KTM-X482674 1,950,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 580,000

com bo van 1 tay gia do bich ren day xylanh nghiêng

com bo van 1 tay gia do bich ren day xylanh nghiêng
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
060 Xylanh Nghiêng KTM-50120 1,230,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
020 2 dây ty ô xylanh 1m KTM-10014 300,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 580,000
010 Combo van 1 tay xylanh Nghiêng đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyN 4,330,000

combo van 1 tay gia do ren bich xylanh ui

combo van 1 tay gia do ren bich xylanh ui
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
050 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
060 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7075120 2,060,000
070 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
080 Combo Van bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com1 2,040,000
020 2 dây ty ô xylanh 3m KTM-30014 800,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 580,000
010 Combo van 1 tay xylanh Ủi đủ bộ bích ren dây giá đỡ 020-070 KTM-ComxyU 4,820,000

combo van 2 tay 2 xylanh gia do đủ bộ

combo van 2 tay 2 xylanh gia do đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
020 4 dây ty ô xylanh 1m+0.65m KTM-41066m 570,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
060 Xylanh Nghiêng bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000
010 Combo van 2 tay xylanh Nghiêng + Trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyNT 6,330,000
070 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 Ty 28 vỏ 60 KTM-X482674 1,950,000
040 2 dây ty ô nguồn 75cm KTM-075381 580,000

Combo van 2 tay 2 xylanh trung tam va ủi đủ bộ

Combo van 2 tay 2 xylanh trung tam va ủi đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 2 tay xylanh Ủi + Trung tâm đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUT 7,248,000
020 4 dây ty ô xylanh 3m+1.5m KTM-4300105 1,100,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000
060 Xylanh tăng đơ trung tâm 480+250=730 ty 28 vỏ 60 KTM-X482674 1,950,000
040 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-075381 580,000

Combo van 2 tay 2 xylanh nghieng ui day ren gia do van đủ bộ

Combo van 2 tay 2 xylanh nghieng ui day ren gia do van đủ bộ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
050 Van 2 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-2T2160 1,490,000
060 Xylanh Nghiêng KTM-50120 1,230,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 2 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com2 2,340,000
020 4 dây ty ô xylanh 1.5m+3m KTM-4105300 1,100,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 580,000
010 Combo van 2 tay xylanh Ủi + Nghiêng đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUN 6,930,000

Combo van 3 tay 2 xylanh trung tam ủi gia do day ren đầy đủ

Combo van 3 tay 2 xylanh trung tam ủi gia do day ren đầy đủ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
050 Van 3 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,790,000
060 Xylanh Trung tâm tăng đơ giữa KTM-482674 1,848,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Combo Van 3 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-com3 2,640,000
020 4 dây ty ô xylanh 1.5m+3m KTM-4105300 1,160,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-150381 580,000
010 Combo van 3 tay 2 xylanh Ủi + Trung tâm, đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com2xyUN 7,908,000

combo van 3 tay 3 xylanh ủi nghiêng trung tâm đầy đủ coren dây ty ô giá đỡ

combo van 3 tay 3 xylanh ủi nghiêng trung tâm đầy đủ coren dây ty ô giá đỡ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
050 Van 3 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-3T2160 1,790,000
060 Trung tâm tăng đơ giữa KTM-482674 1,848,000
070 Xylanh Ủi 700+500=1.200 KTM-X7050120 2,060,000
080 Giá đỡ lắp van + 2bulog KTM-40186 140,000
090 Xylanh Nghiêng Bãi Nhật KTM-50120 1,230,000
100 Combo Van 3 tay bích dây ren giá đỡ (chưa bao gồm xyalnh) KTM-Com3 2,640,000
020 6 dây ty ô xylanh 1.5m+3m+1.5m KTM-4105300 1,520,000
030 Mặt bích chia nhớt + 2 ren KTM-32450 390,000
040 2 dây ty ô nguồn 1.5m KTM-075381 580,000
010 Combo van 3 tay 2 xylanh Ủi + Nghiêng, đủ bộ bích ren dây giá đỡ KTM-Com3xyUN 9,448,000

com bo dây dãn lắp nhanh co ren ben mooc thùng

com bo dây dãn lắp nhanh co ren ben mooc thùng

Van thủy lực KTM cho máy Gặt lúa

Van thủy lực KTM cho máy Gặt lúa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Combo van 1 tay + Lọc đường áp + dây ren phù hợp KTM-Com1Gat 1,320,000
020 Van 1 tay KTM + 4 coren + Lọc đường ống KTM-1T2160 1,190,000
040 Moter Tời 80MPH KTM-MT8021 1,790,000
060 Van 2 Tay + 6 coren + Lọc đường áp KTM-2T2160 1,490,000
030 Dây nguồn lớn 0.65m KTM-075381 580,000
messenger
zalo