Puli bộ đếm

Puli bộ đếm
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 PULI CHỮ V (V-PULLEY(C166-B120)) 5.2kg 1 5T081-11110 2,427,000
020 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.011kg 6 01123-50820 6,000
030 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(C63)) 0.4kg 1 KV509-10220 769,000
040 DÂY ĐAI CHỮ V,CỤM (V-BELT,ASSY) 0.4kg 1 5T081-12150
050 CHỐT HÃM (RETAINER(BELT,THRESHER)) 0.59kg 1 5T081-11330 191,000
060 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000

Lực căng ( di truyển)

Lực căng ( di truyển)
messenger
zalo