Dấu dẫn hướng lái bên hông

Dấu dẫn hướng lái bên hông
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ARM,MARKER (2) ( (0.000g) (Tay nối) PR151-85560 41,000
020 CAP,MARKER (2) ( (0.000g) (Nắp) PR151-86380 8,000
030 MARKER (2) ( (0.000g) (MARKER) PR151-47510 42,000
040 GRIP,MARKKER (2) ( (0.000g) (Kẹp) PR151-83430 13,000
050 BOLT,W SEMS (2) <=711991 ( (0.020g) (Bu lông) 01125-50840 12,000
050 BOLT,W SEMS (2) >=711992 ( (0.020g) () 01125-50845 9,072
060 HEX.NUT (2) ( (0.005g) (Đai ốc) 02114-50080 2,000

Nắp động cơ chao đèn

Nắp động cơ chao đèn
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 MAGNET (1) ( (0.032g) (MAGNET) PN201-85380 142,000
020 RIVET (2) ( (0.001g) (MAGNET,RIVET) PL501-85300 3,000
030 BONNET (1) ( (1000g) (nắp ca bô) PR001-85110 709,000
040 REFLECTOR,LH (1) ( (0.320g) (Kính hậu) PR001-85220 1,417,000
050 REFLECTOR,RH (1) ( (0.320g) (Kính hậu) PR001-85230 1,417,000
060 SCREW,TAPPING (6) ( (0.002g) (Đinh ốc lăn) 03614-50416 2,000
065 WASHER,PLAIN (6) ( (0.001g) (Long đền) 04013-50040 2,000
070 SCREW,TAPPING (2) ( (0.001g) (Vít) 03614-50312 2,000
080 COVER,LAMP LH (1) ( (0.250g) (Nắp đậy) PR001-85120 340,000
090 COVER,LAMP RH (1) ( (0.250g) (Nắp đậy) PR001-85150 340,000
100 SEAL,LENS (2) ( (0.002g) (Phớt) PR001-85180 14,000
110 SEAL,LENS (2) ( (0.002g) (Phớt) PR001-85190 14,000
120 SUPPORT,SHUTTER LH (1) ( (0.158g) (Đế giữ) PR001-85370 227,000
130 SUPPORT,SHUTTER RH (1) ( (0.160g) (Đế giữ) PR001-85380 227,000
140 NUT,SPRING (4) ( (0.006g) (Đinh ốc lò xo) T0270-99160 29,000
150 BOLT (4) ( (0.020g) (Bu lông) 01025-50620 5,000
155 MARKER,ASSY (1) ( (0.430g) (MARKER,ASSY) PR152-85300 1,174,000
160 BRACKET,MASCOT (1) ( (0.060g) (Bát kẹp) PR001-85262 71,000
170 SCREW,TAPPING (4) ( (0.002g) (Vít) PR001-85390 6,000
190 MARKER,MASCOT (1) ( (0.410g) (MARKER) PL501-85212 411,000
220 BOLT,SEMS (1) ( (0.020g) (Bu lông) 01123-50860 10,000
230 HEX.NUT (2) ( (0.004g) (Đai ốc) 02156-50080 3,000
240 CUSHION (1) ( (0.017g) (Đệm lót) PR001-82433 128,000
250 BOLT,W SEMS(WAVE SPRING) (2) ( (0.006g) (Bu lông) 01029-50616 5,000
260 SEAL,LENS (2) ( (0.002g) (Phớt) PR001-85140 14,000
270 CUSHION (1) ( (0.007g) (Đệm lót) PR001-82463 57,000
280 SEAL (2) ( (0.005g) (Phớt) PR001-85352 28,000
290 SEAL (1) ( (0.003g) (Phớt) PR001-85362 14,000
300 CUSHION,INSULATOR (1) ( (0.010g) (Đệm lót) PR251-82380 14,000

Khung nắp hộp lái

Khung nắp hộp lái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BONNET (1) ( (0.900g) (nắp ca bô) PR001-85130 624,000
030 PLUG,POST (1) ( (0.000g) (Chốt) PR151-66540 26,000
040 CLIP,BONNET (3) ( (0.005g) (Kẹp) PR001-85890 28,000
050 BOLT,W SEMS(LARGE WASHER) (2) ( (0.010g) (Bu lông) 01027-50616 5,000
050 BOLT (2) ( (0.010g) (Bu lông) PL501-85240 14,000
060 CAP,POST (1) ( (0.075g) (Nắp) PR001-66533 113,000
070 BOLT (1) ( (0.007g) (Bu lông) 5H700-31560 6,000
080 NUT (1) ( (0.005g) (Đai ốc) 38240-29250 13,000

Khung sàn cabin

Khung sàn cabin
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 STEP,FRONT (1) ( (6900g) (Bệ bước) PR152-85310 6,237,000
010 STEP,FRONT (1) <=711906 ( (0.000g) () PR152-85315 7,668,416
010 STEP,FRONT (1) >=711907 ( (6900g) (STEP,FRONT) PR152-85316 7,473,000
010 STEP,FRONT (1) >=712078 ( (6900g) () PR152-85317 5,677,000
010 STEP(FRONT) (1) >=712143 ( (7000g) () PR152-87310
020 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
030 MAT,FRONT LH (1) ( (0.000g) (Tem) PR151-85320 195,000
040 MAT,FRONT RH (1) ( (0.000g) (Tem) PR151-85330 195,000
050 STEP (1) <=711906 ( (6500g) () PP551-85416 7,945,392
050 STEP (1) >=711907 ( (6500g) (STEP) PP551-85422 7,796,000
060 BOLT,W SEMS(WAVE SPRING) (15) ( (0.006g) (Bu lông) 01029-50616 5,000
080 STEP,EXTENSION (1) ( (0.000g) (Bệ bước) PR151-85412 3,007,000
085 BOLT,W SEMS(LARGE WASHER) (6) ( (0.020g) (Bu lông) 01127-50816 5,000
087 BOLT,W SEMS(LARGE WASHER) (2) ( (0.020g) (Bu lông) 01127-50820 6,000
090 STEP(CENTER) (1) ( (0.000g) (STEP(CENTER)) PR151-85420 269,000
100 BOLT (2) ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50616 5,000
110 MAT,STEP (1) ( (0.000g) (MAT,STEP) PR151-85430 1,113,000
120 COVER,CENTER (1) ( (0.000g) (Nắp đậy) PR151-85612 509,000
130 CAP (3) <=712077 ( (0.000g) (Nắp) PR151-85620 41,000
130 CAP (3) >=712078 ( (0.000g) () PR151-85622
140 BOLT,KNOB (1) ( (0.000g) (Bu lông) PR151-85630 23,000
150 CUSHION (2) ( (0.051g) (Đệm lót) PP501-85632 85,000

Khung tấm Sàn đứng cấp mạ

Khung tấm Sàn đứng cấp mạ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 FRAME,STEP LH (1) ( (0.000g) (Khung) PR151-85443 1,647,000
020 FRAME,STEP RH (1) ( (0.000g) (Khung) PR151-85454 1,468,000
030 BOLT,W SEMS (10) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
040 STEP,WIDE (2) ( (0.000g) (Bệ bước) PR151-85480 231,000
050 SCREW,TAPPING (10) ( (0.002g) (Vít) 03514-50516 4,000
060 CAP,STEP (2) ( (0.000g) (Nắp) PR151-85490 9,000

Ghế ngồi

Ghế ngồi
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY SEAT (1) ( (0.000g) (Bộ ghế) PR151-85740 1,811,000
020 PIN (1) ( (0.000g) (Chốt) PR151-85750 35,000
030 SNAP PIN(8,HOLD) (1) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
040 BRACKET,SEAT (1) ( (0.900g) (Bát kẹp) PR152-84220 1,417,000
050 BOLT,W SEMS (4) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000

Khung giảm chấn

Khung giảm chấn
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BOLT,FLANGE (1) ( (0.060g) (Bu lông) 01774-51090 24,000
020 PIN (2) <=711963 ( (0.000g) (Chốt) PR182-84450 1,450,000
020 PIN (2) >=711964 ( (0.150g) () PR182-84452
030 PIN (2) >=711963 ( (0.000g) (Chốt) PR182-84390 225,000
030 PIN (2) >=711964 ( (0.120g) () PR182-84392
040 PIN (2) <=711963 ( (0.000g) (Chốt) PR182-84460 343,000
040 PIN (2) >=711964 ( (0.330g) () PR182-84462
050 PIN (1) ( (0.000g) (Chốt) PR182-84480 346,000
060 PIN(SUSPENSION REAR) (1) <=711963 ( (0.000g) (Chốt) PR182-84380 223,000
060 PIN(SUSPENSION REAR) (1) >=711964 ( (0.100g) () PR182-84382
070 SPRING (2) <=711525 ( (1485g) (Lò xo) PR001-84440 1,276,000
070 SPRING (2) >=711526 ( (1470g) (Lò xo) PR152-84440 1,264,000
080 NUT,LOCKING (2) ( (0.008g) (Đai ốc) 02572-50100 24,000
090 STAY (2) ( (0.000g) (Thanh chống) PR151-84380 311,000
100 BOLT,SEMS (4) ( (0.040g) (Bu lông) 01133-51230 10,000
110 ROD (2) ( (0.000g) (Cần) PR151-84320 493,000
120 NIPPLE,GREASE (2) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
130 BOLT,FLANGE (2) ( (0.006g) (Bu lông nối) 01754-50610 7,000
140 BOLT,W SEMS (2) ( (0.018g) (Bu lông) 01125-50825 6,000
150 NIPPLE,GREASE (2) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
160 BOLT,W SEMS (4) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
170 ROD (2) ( (0.000g) (Cần) PR151-84330 672,000
180 NIPPLE,GREASE (2) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
190 BOLT,W SEMS (4) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
200 NIPPLE,GREASE (2) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
210 BOLT,FLANGE (1) ( (0.006g) (Bu lông nối) 01754-50610 7,000
220 WASHER (1) ( (0.000g) (Long đền) PR151-91290 13,000
230 COLLAR (1) ( (0.000g) (Vòng đệm) PR151-84470 10,000
240 PLATE (1) ( (0.000g) (Tấm đĩa) PR151-84510 18,000
250 BOLT (1) ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50616 5,000
260 BRACKET (2) ( (0.000g) (Giá đỡ) PR151-84350 200,000
270 BRACKET (2) ( (0.000g) (Giá đỡ) PR151-84340 207,000
280 ROD (2) ( (0.000g) (Cần) PR151-84360 49,000
290 GROMMET (4) ( (0.000g) (Vòng răng) PR151-84450 6,000
300 COLLAR (2) ( (0.000g) (Vòng đệm) PR151-84420 30,000
310 BOLT,W SEMS (6) ( (0.018g) (Bu lông) 01125-50825 6,000
320 ROD (1) ( (0.000g) (Cần) PR151-84310 542,000
330 COLLAR (1) ( (0.000g) (Vòng đệm) PR151-84410 101,000
340 NIPPLE,GREASE (1) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
350 WASHER,PLAIN (1) ( (0.011g) () 04013-50160 2,352
360 NIPPLE,GREASE (1) ( (0.003g) (Núm vô mỡ) 06613-10675 17,000
370 BOLT,W SEMS (1) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000