Hệ thống dây đai dây curoa

Hệ thống dây đai dây curoa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Dây curoa SC63 Động cơ đến Hộp số hst KV509-10220 769,000
020 Dây curoa SB50 Động cơ đếnTrục quạt KV509-10210 447,000
030 Dây curoa SB101 Trục quạt đến hộp buồng đập KV509-10180 614,000
040 Dây curoa SB87 Trục khoan lúa KV509-10190 478,000
050 Dây curoa SB57 Lắc sàng KV509-10250 194,000
060 Dây curoa SB67 Đóng bộ phận gặt KV509-10200 395,000
070 Dây curoa SB104 Guồng cào KV509-10240 348,000
080 Dây curoa SC56 Buồng đập KV509-10230 476,000
090 Dây curoa RPF2380 Quạt gió két nước động cơ KV509-10260 80,000
010 Dây curoa SC63 Động cơ đến Hộp số hst KV509-10220 769,000
020 Dây curoa SB50 Động cơ đếnTrục quạt KV509-10210 447,000
030 Dây curoa SB101 Trục quạt đến hộp buồng đập KV509-10180 614,000
040 Dây curoa SB87 Trục khoan lúa KV509-10190 478,000
050 Dây curoa SB57 Lắc sàng KV509-10250 194,000
060 Dây curoa SB67 Đóng bộ phận gặt KV509-10200 395,000
070 Dây curoa SB104 Guồng cào KV509-10240 348,000
080 Dây curoa SC56 Buồng đập KV509-10230 476,000
090 Dây curoa RPF2380 Quạt gió két nước động cơ KV509-10260 80,000
messenger
zalo