hạng mục sử dụng thường xuyên

hạng mục sử dụng thường xuyên
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CÔNG TẮC CHÍNH (SWITCH,MAIN) <=50310 0.242kg TC020-31822 551,000
010 CÔNG TẮC CHÍNH (SWITCH,MAIN) >=50311 0.242kg TC020-31822 551,000
020 CÔNG TẮC,NGUY HIỂM (SWITCH,HAZARD) 0.015kg 3C001-75040 713,000
030 CHÌA KHÓA RỜI,CÔNG TẮC CHÍNH (ASSY KEY,MAIN SWITCH) 0.02kg 35260-31852 86,000
040 KẾT CẤU BỘ ĐIỀU NHIỆT (ASSY THERMOSTAT) <=54461 0.07kg 19434-73014 363,000
040 Bộ điều nhiệt (ASSY THERMOSTAT) >=54462 0.07kg 19434-73015 361,000
050 CÔNG TẮC, DẦU (SWITCH(OIL)) 0.035kg 1A024-39010 298,000
060 CẦU CHÌ (FUSE,MINI(5A)) 0.005kg 5A T1060-30430 28,000
070 CẦU CHÌ (FUSE,MINI(10A)) 0.005kg 10A T1060-30440 28,000
080 CẦU CHÌ (FUSE,MINI(15A)) 0.005kg 15A T1060-30450 28,000
090 CẦU CHÌ (FUSE) 0.007kg 30A T1060-30510 50,000
100 CẦU CHÌ (FUSE,SLOW BLOW(40A)) 0.007kg 40A T1060-30520 50,000
110 BÓNG ĐÈN,ĐÈN (BULB) 0.02kg 25W W9501-36000 145,000
120 BÓNG ĐÈN (BULB) 0.012kg 23W 3N340-91530 100,000
130 BÓNG ĐÈN,ĐÈN (BULB,LIGHT) 0.01kg 8W W9501-36020 87,000
130 BÓNG ĐÈN (BULB,LIGHT) 0.01kg 8W W9501-36020 87,000
140 BÓNG ĐÈN RỜI (ASSY BULB) 0.003kg 1.7W 6C040-55140 164,000
150 BỘ LỌC DẦU ĐỘNG CƠ (FILTER(CARTRIDGE,OIL)) 0.5kg HH164-32430 190,000
160 BỘ PHẬN, BỘ LỌC (ELEMENT,FILTER) 0.3kg 15221-43170 270,000
160 BỘ PHẬN, BỘ LỌC (ELEMENT,FILTER) 0.3kg Made in Thailand W9501-21010 200,000
170 MÂM CẶP, BỘ LỌC DẦU (FILTER(CARTRIDGE,OIL)) 0.73kg HHTA0-37710 490,000
180 LINH KiỆN RỜI,BÊN TRONG (ASSY ELEMENT,INNER) 0.21kg W9501-31090 377,000
180 LINH KiỆN RỜI,BÊN TRONG (ASSY ELEMENT,INNER) 0.21kg Made in Thailand W9501-31090 377,000
190 BÌNH LỌC GIÓ NGOÀI (ASSY ELEMENT,OUTER) 0.56kg TA040-93230 913,000
190 BÌNH LỌC GIÓ NGOÀI (ASSY ELEMENT,OUTER) 0.56kg Xuất xứ tại Thái Lan W9501-31080B
200 HÀN KÍN, DẦU (SEAL,OIL) <=BJ3419 0.055kg 16433-04460 269,000
200 HÀN KÍN, DẦU (SEAL,OIL) >=BL0001 0.063kg 16433-04460 269,000
210 HÀN KÍN, DẦU (SEAL,OIL) 0.145kg TC230-13040 716,000
220 HÀN KÍN, DẦU (SEAL,OIL) 0.125kg 34070-13370 240,000
230 NHÃN,DẦU (SEAL,OIL) <=50270 0.18kg TD250-27560 221,000
230 NHÃN,DẦU (SEAL,OIL) >=50271 0.16kg TD250-27560 221,000
240 NHÃN,DẦU (SEAL,OIL) 0.024kg 35340-25360 84,000
250 VÒNG CUNG DẦU (SLINGER) 0.005kg 38240-25370 62,000
260 DÂY ĐAI CHỮ V (V-BELT(A)) 0.12kg KV509-10150 100,000
270 BUGI, BỘ LỌC DẦU (PLUG,OIL FILLER) 0.03kg 1J860-33140 51,000
280 NẮP RỜI,BÌNH NHIÊN LIỆU (CAP,ASSY(FUEL TANK)) 0.042kg W9501-21061 112,000
280 NẮP RỜI,BÌNH NHIÊN LIỆU (CAP,ASSY(FUEL TANK)) 0.042kg Made in Thailand W9501-21061 112,000
290 NẮP TẢN NHIỆT (CAP,RADIATOR) 0.04kg 17580-16060 322,000
290 NẮP TẢN NHIỆT (CAP,RADIATOR) 0.04kg Made in Thailand W9501-31141 219,000
300 ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN,JOINT) 0.166kg 31150-71360 130,000
310 CHỐT,BỘ (PIN,SET) 0.06kg 34150-37640 57,000
320 CHỐT,BỘ (PIN,SET) 0.06kg 34150-37640 57,000
330 CHỐT,BỘ (PIN,SET) 0.06kg 34150-37640 57,000
340 ĐAI,KHUÔN TÁN (RING,SNAP) 0.01kg 67156-34340 22,000
messenger
zalo