Hộp số tay cấy bên trái

Hộp số tay cấy bên trái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CAP (1) ( (0.053g) (Nắp) PR001-43290 28,000
020 CASE,PLANTING (1) <=711906 ( (1550g) () PR261-43112 4,294,416
020 CASE,PLANTING (1) >=711907 ( (1450g) (Hộp mạ) PR261-43113 3,956,000
025 BOLT (1) ( (0.015g) () 01155-60835 4,816
025 BOLT (1) ( (0.013g) (Bu lông) 01155-70835 5,000
027 WASHERSEAL (4) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
030 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.003g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00350 7,000
040 HOLDER(CASE,PLANTING) (1) ( (0.073g) (Đế giữ) PR001-43120 199,000
050 SEAL,OIL (1) ( (0.005g) (Phớt nhớt) PR001-43810 134,000
060 SEAL,OIL (1) ( (0.010g) (Phớt nhớt) PR001-43820 134,000
070 SEAL,OIL (1) ( (0.002g) (Phớt nhớt) PR001-43830 134,000
075 BUSH (1) ( (0.003g) (Ống lót) 08511-01015 24,000
077 BUSH (1) ( (0.005g) (Ống lót) 08511-01020 24,000
080 BOLT (3) ( (0.006g) (Bu lông) PL501-43160 9,000
090 PIN,STRAIGHT (2) ( (0.004g) (Chốt) 05012-00810 5,000
100 ASSY BOSS (2) ( (0.200g) (Vấu) PR001-43150 1,121,000
110 BUSH (2) ( (0.008g) (Ống lót) 08511-01520 31,000
120 SEAL,OIL (2) ( (0.004g) (Phớt nhớt) PR001-43840 134,000
130 O RING (2) <=712142 ( (0.004g) (Phớt chữ O) PR001-43850 45,000
130 O-RING (2) >=712143 ( (0.002g) () 5W411-03200
140 GUIDE (2) ( (0.025g) (Dẫn hướng) PR001-43140 85,000
150 BOLT(M6-16,SUS) (6) <=711891 (ORDER BY REF.No.150 NEW PART (0.005g) () PT000-43130
150 BOLT(M6-16,SUS) (6) >=711892 ( (0.005g) (Bu lông) PT000-43132 14,000
160 COVER (1) ( (0.290g) (Nắp) PR261-43190 567,000
170 BOLT (4) <=711891 ( (0.014g) (Bu lông) PM809-51720 43,000
170 BOLT(M8-20,SUS) (4) >=711892 ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
180 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.010g) (Bu lông) PT000-43580 21,000
190 WASHERSEAL (3) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
200 PLUG,OIL FILLER (1) ( (0.001g) (Chốt) PR262-51660 11,000
210 BRACKET (1) ( (0.085g) () PR151-43610 20,944
220 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
230 BOLT,SEMS (4) ( (0.040g) (Bu lông) 01123-50800 16,000

Hộp số tay cấy giữa

Hộp số tay cấy giữa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CASE,PLANTING (1) <=711906 ( (1550g) () PR261-43112 4,294,416
010 CASE,PLANTING (1) >=711907 ( (1450g) (Hộp mạ) PR261-43113 3,956,000
015 BOLT (1) ( (0.015g) () 01155-60835 4,816
015 BOLT (1) ( (0.013g) (Bu lông) 01155-70835 5,000
017 WASHERSEAL (4) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
020 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.003g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00350 7,000
030 HOLDER(CASE,PLANTING) (1) ( (0.073g) (Đế giữ) PR001-43120 199,000
040 SEAL,OIL (1) ( (0.005g) (Phớt nhớt) PR001-43810 134,000
050 SEAL,OIL (1) ( (0.010g) (Phớt nhớt) PR001-43820 134,000
060 SEAL,OIL (1) ( (0.002g) (Phớt nhớt) PR001-43830 134,000
065 BUSH (1) ( (0.003g) (Ống lót) 08511-01015 24,000
067 BUSH (1) ( (0.005g) (Ống lót) 08511-01020 24,000
070 BOLT (3) ( (0.006g) (Bu lông) PL501-43160 9,000
080 PIN,STRAIGHT (2) ( (0.004g) (Chốt) 05012-00810 5,000
090 ASSY BOSS (2) ( (0.200g) (Vấu) PR001-43150 1,121,000
100 BUSH (2) ( (0.008g) (Ống lót) 08511-01520 31,000
140 SEAL,OIL (2) ( (0.004g) (Phớt nhớt) PR001-43840 134,000
150 O RING (2) <=712142 ( (0.004g) (Phớt chữ O) PR001-43850 45,000
150 O-RING (2) >=712143 ( (0.002g) () 5W411-03200
160 GUIDE (2) ( (0.025g) (Dẫn hướng) PR001-43140 85,000
170 BOLT(M6-16,SUS) (6) <=711891 (ORDER BY REF.No.170 NEW PART (0.005g) () PT000-43130
170 BOLT(M6-16,SUS) (6) >=711892 ( (0.005g) (Bu lông) PT000-43132 14,000
180 COVER (1) ( (0.290g) (Nắp) PR261-43190 567,000
190 BOLT (4) <=711891 ( (0.014g) (Bu lông) PM809-51720 43,000
190 BOLT(M8-20,SUS) (4) >=711892 ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
200 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.010g) (Bu lông) PT000-43580 21,000
210 WASHERSEAL (3) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
220 PLUG,OIL FILLER (1) ( (0.001g) (Chốt) PR262-51660 11,000
230 BRACKET (1) ( (0.085g) () PR151-43610 20,944
240 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
250 BOLT,SEMS (4) ( (0.040g) (Bu lông) 01123-50800 16,000

Hộp số tay cấy bên phải

Hộp số tay cấy bên phải
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
5 CAP (1) ( (0.053g) (Nắp) PR001-43290 28,000
010 CASE,PLANTING (1) <=711906 ( (1550g) () PR261-43112 4,294,416
010 CASE,PLANTING (1) >=711907 ( (1450g) (Hộp mạ) PR261-43113 3,956,000
015 BOLT (1) ( (0.015g) () 01155-60835 4,816
015 BOLT (1) ( (0.013g) (Bu lông) 01155-70835 5,000
017 WASHERSEAL (4) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
020 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.003g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00350 7,000
030 HOLDER(CASE,PLANTING) (1) ( (0.073g) (Đế giữ) PR001-43120 199,000
040 SEAL,OIL (1) ( (0.005g) (Phớt nhớt) PR001-43810 134,000
050 SEAL,OIL (1) ( (0.010g) (Phớt nhớt) PR001-43820 134,000
060 SEAL,OIL (1) ( (0.002g) (Phớt nhớt) PR001-43830 134,000
065 BUSH (1) ( (0.003g) (Ống lót) 08511-01015 24,000
067 BUSH (1) ( (0.005g) (Ống lót) 08511-01020 24,000
070 BOLT (3) ( (0.006g) (Bu lông) PL501-43160 9,000
080 PIN,STRAIGHT (2) ( (0.004g) (Chốt) 05012-00810 5,000
090 ASSY BOSS (2) ( (0.200g) (Vấu) PR001-43150 1,121,000
100 BUSH (2) ( (0.008g) (Ống lót) 08511-01520 31,000
110 SEAL,OIL (2) ( (0.004g) (Phớt nhớt) PR001-43840 134,000
120 O RING (2) <=712142 ( (0.004g) (Phớt chữ O) PR001-43850 45,000
120 O-RING (2) >=712143 ( (0.002g) () 5W411-03200
130 GUIDE (2) ( (0.025g) (Dẫn hướng) PR001-43140 85,000
140 BOLT(M6-16,SUS) (6) <=711891 (ORDER BY REF.No.140 NEW PART (0.005g) () PT000-43130
140 BOLT(M6-16,SUS) (6) >=711892 ( (0.005g) (Bu lông) PT000-43132 14,000
150 COVER (1) ( (0.290g) (Nắp) PR261-43190 567,000
160 BOLT (4) <=711891 ( (0.014g) (Bu lông) PM809-51720 43,000
160 BOLT(M8-20,SUS) (4) >=711892 ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
170 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.010g) (Bu lông) PT000-43580 21,000
180 WASHERSEAL (3) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00810 15,000
190 PLUG,OIL FILLER (1) ( (0.001g) (Chốt) PR262-51660 11,000
200 BRACKET (1) ( (0.085g) () PR151-43610 20,944
210 BOLT(M8-20,SUS) (1) ( (0.015g) (Bu lông) PT000-51720 29,000
220 BOLT,SEMS (4) ( (0.040g) (Bu lông) 01123-50800 16,000

Trục truyền động cặp tay cấy bên trái

Trục truyền động cặp tay cấy bên trái

Trục truyền động cặp tay cấy bên phải

Trục truyền động cặp tay cấy bên phải

Xích truyền động trục truyền động cấy Trái

Xích truyền động trục truyền động cấy Trái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CHAIN,PLANTING (1) <=712142 ( (0.295g) (Xích ) PA401-43510 236,000
010 CHAIN (1) >=712143 ( (0.000g) () PR651-43510
020 TIGHTENER (1) ( (0.060g) (TIGHTENER) PR261-43492 284,000
030 SHAFT (1) ( (0.352g) (Trục) PR001-43410 822,000
040 SPROCKET (1) (18T (0.230g) (Nhông) PR001-43432 567,000
050 JAW CLUTCH (1) ( (0.200g) (Bộ Ly HỢP) PR261-43440 567,000
060 SPRING (1) ( (0.004g) (Lò xo) PR001-43452 20,000
070 COLLAR,THRUST (2) (2.0mm (0.009g) (Long đền) PR001-43460 20,000
080 SHAFT (1) ( (0.044g) (Trục) PR261-43512 284,000
090 FORK (1) ( (0.043g) (Cần nâng) PR261-43522 170,000
100 BOLT (1) ( (0.025g) (Bu lông) PR261-43532 167,000
110 SPRING (1) ( (0.011g) (Lò xo) PR261-43542 31,000
120 BOOT (1) ( (0.003g) (Vỏ) PR001-43552 28,000
130 SPRING (1) ( (0.016g) (Lò xo) PR261-43562 43,000
140 WASHER,PLAIN (1) ( (0.010g) (Long đền) PT000-43570 28,000
150 SHIM (1) (0.2mm AS REQUIRED (0.001g) (Miếng canh) PR001-43360 20,000

Xích truyền động trục truyền động cấy Giữa

Xích truyền động trục truyền động cấy Giữa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CHAIN,PLANTING (1) <=712142 ( (0.295g) (Xích ) PA401-43510 236,000
010 CHAIN (1) >=712143 ( (0.000g) () PR651-43510
020 TIGHTENER (1) ( (0.060g) (TIGHTENER) PR261-43492 284,000
030 SHAFT (1) ( (0.352g) (Trục) PR001-43410 822,000
040 SPROCKET (1) (18T (0.230g) (Nhông) PR001-43432 567,000
050 JAW CLUTCH (1) ( (0.200g) (Bộ Ly HỢP) PR261-43440 567,000
060 SPRING (1) ( (0.004g) (Lò xo) PR001-43452 20,000
070 COLLAR,THRUST (2) (2.0mm (0.009g) (Long đền) PR001-43460 20,000
080 SHAFT (1) ( (0.044g) (Trục) PR261-43512 284,000
090 FORK (1) ( (0.043g) (Cần nâng) PR261-43522 170,000
100 BOLT (1) ( (0.025g) (Bu lông) PR261-43532 167,000
110 SPRING (1) ( (0.011g) (Lò xo) PR261-43542 31,000
120 BOOT (1) ( (0.003g) (Vỏ) PR001-43552 28,000
130 SPRING (1) ( (0.016g) (Lò xo) PR261-43562 43,000
140 WASHER,PLAIN (1) ( (0.010g) (Long đền) PT000-43570 28,000
150 SHIM (1) (0.2mm AS REQUIRED (0.001g) (Miếng canh) PR001-43360 20,000

Xích truyền động trục truyền động cấy Phải

Xích truyền động trục truyền động cấy Phải
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CHAIN,PLANTING (1) <=712142 ( (0.295g) (Xích ) PA401-43510 236,000
010 CHAIN (1) >=712143 ( (0.000g) () PR651-43510
020 TIGHTENER (1) ( (0.060g) (TIGHTENER) PR261-43492 284,000
030 SHAFT (1) ( (0.352g) (Trục) PR001-43410 822,000
040 SPROCKET (1) (18T (0.230g) (Nhông) PR001-43432 567,000
050 JAW CLUTCH (1) ( (0.200g) (Bộ Ly HỢP) PR261-43440 567,000
060 SPRING (1) ( (0.004g) (Lò xo) PR001-43452 20,000
070 COLLAR,THRUST (2) (2.0mm (0.009g) (Long đền) PR001-43460 20,000
080 SHAFT (1) ( (0.044g) (Trục) PR261-43512 284,000
090 FORK (1) ( (0.043g) (Cần nâng) PR261-43522 170,000
100 BOLT (1) ( (0.025g) (Bu lông) PR261-43532 167,000
110 SPRING (1) ( (0.011g) (Lò xo) PR261-43542 31,000
120 BOOT (1) ( (0.003g) (Vỏ) PR001-43552 28,000
130 SPRING (1) ( (0.016g) (Lò xo) PR261-43562 43,000
140 WASHER,PLAIN (1) ( (0.010g) (Long đền) PT000-43570 28,000
150 SHIM (1) (0.2mm AS REQUIRED (0.001g) (Miếng canh) PR001-43360 20,000

Hộp tay cấy bên Trái

Hộp tay cấy bên Trái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY CLAW LH (3) ( (0.000g) (Tay cấy trái) PR151-51015 8,400,000
020 ASSY CASE ROTARY LH (3) ( (0.000g) (Hộp sàng) PR151-51100 3,914,000
030 CASE,ROTARY LH (3) ( (0.250g) (Vỏ) PR001-51112 709,000
040 CASE,ROTARY LH (3) ( (0.365g) (Vỏ) PR262-51122 992,000
043 NIPPLE,GREASE(M6X1) (3) ( (0.002g) (Núm vô mỡ) 5H550-21590 19,000
045 WASHER,SEAL (3) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00600 8,000
047 SCREW,PAN-HEAD (3) ( (0.002g) (Vít) PM809-51750 9,000
050 RING (3) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51280 57,000
060 SCREW,W. WASH.(M6-25) (12) ( (0.005g) (Long đền) PT000-51150 21,000
065 WEIGHT CASE,ROTARY (6) ( (0.340g) (WEIGHT ROTARY) PR262-51940 851,000
067 SCREW WITH WASHER (12) ( (0.015g) (Long đền) PR261-51150 20,000
070 SEAL,OIL (3) ( (0.030g) (Phớt nhớt) PR002-51130 170,000
080 SEAL,OIL (6) ( (0.006g) (Phớt nhớt) PR002-51290 136,000
090 GEAR (3) (19T (0.066g) (Bánh răng) PR001-51210 213,000
100 BEARING,BALL (3) ( (0.081g) (Bạc đạn) 08101-06005 109,000
110 GEAR (6) (19T (0.055g) (Bánh răng) PR001-51220 170,000
120 PIN,STRAIGHT (6) ( (0.025g) (Chốt) PR001-51230 71,000
130 GEAR,FINAL (6) (19T (0.054g) (Bánh răng) PR001-51240 142,000
140 CAM,SHAKE PROOF (6) ( (0.015g) (Vấu cam) PR262-51250 79,000
150 SHAFT (6) ( (0.170g) (Trục) PR001-51270 709,000
160 RING (6) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51280 57,000
170 CIR-CLIP,EXTERNAL (6) ( (0.001g) (Kẹp vòng bên ngoài) 04612-00150 3,000
180 BEARING,BALL (6) ( (0.057g) (Bạc đạn) 08101-06002 97,000
190 BEARING,BALL (6) ( (0.024g) (Bạc đạn) 08101-06001 92,000
200 SHIM (6) (0.2mm AS REQUIRED (0.001g) (Miếng chèn) PJ401-51250 14,000
210 ARM(SHAKE PROOF) (6) ( (0.012g) (Tay nối) PR001-51310 79,000
220 PIN(SHAKE PROOF) (6) ( (0.007g) (Chốt) PR001-51320 43,000
230 SPRING (6) ( (0.010g) (Lò xo) 45403-51330 24,000
240 HOLDER, SPRING (6) ( (0.003g) (HOLDER, SPRING) 44512-53230 9,000
250 COTTER BOLT (3) ( (0.030g) (Bu lông) PR151-43540 70,000
260 NUT (3) ( (0.003g) (Đai ốc) PR151-51730 3,000
270 WASHER,PLAIN (3) ( (0.001g) (Long đền) PR151-94680 2,000
280 WASHER,SPRING LOCK (3) ( (0.002g) (Long đền) 04512-90080 5,000

Bên trong tay cấy Trái

Bên trong tay cấy Trái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY CLAW LH (3) ( (0.000g) (Tay cấy trái) PR151-51015 8,400,000
020 ASSY PLANTING ARM (6) ( (0.000g) (Bộ cần cấy) PR151-51503 1,936,000
030 SHAFT,CAM LH (6) ( (0.050g) (Bộ trục) PR001-51530 454,000
040 BEARING,BALL (6) ( (0.024g) (Bạc đạn) 08101-06001 92,000
050 WASHER,PLAIN (6) ( (0.010g) (Long đền) 04015-50080 3,000
060 CIR-CLIP,INTERNAL (6) ( (0.002g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00280 6,000
070 SEAL,OIL (6) ( (0.005g) (Phớt nhớt) PR002-51590 170,000
080 ARM (6) ( (0.020g) (Tay nối) PR261-51540 48,000
090 PIN (6) ( (0.007g) () PR001-51570 27,328
100 RING (6) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51580 86,000
110 CUSHION (6) ( (0.002g) (Đệm lót) PJ401-51560 18,000
120 ROD (6) ( (0.000g) (Cần ) PR151-51610 (PR001-51612) 389,000
130 HOLDER,SPRING (6) ( (0.005g) (Đế giữ) PJ401-51630 21,000
140 HOLDER,CHAIN (6) ( (0.005g) (Khớp nối) PJ401-51650 33,000
150 SEAL (6) ( (0.004g) (Phớt) 45403-51642 41,000
160 SEAL,OIL (6) ( (0.002g) (Phớt nhớt) 45403-51660 41,000
170 SPRING (6) ( (0.014g) (Lò xo) PJ401-51620 18,000

Hộp tay cấy bên Phải

Hộp tay cấy bên Phải
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY CLAW RH (3) ( (0.000g) (Tay cấy phải) PR151-52015 8,400,000
020 ASSY CASE ROTARY RH (3) ( (0.000g) (Hộp sàng) PR151-52100 3,914,000
030 CASE,ROTARY RH (3) ( (0.260g) (Vỏ) PR001-52112 624,000
040 CASE,ROTARY RH (3) ( (0.380g) (Vỏ) PR262-52122 992,000
043 NIPPLE,GREASE(M6X1) (3) ( (0.002g) (Núm vô mỡ) 5H550-21590 19,000
045 WASHER,SEAL (3) ( (0.001g) (Long đền) 04717-00600 8,000
047 SCREW,PAN-HEAD (3) ( (0.002g) (Vít) PM809-51750 9,000
050 RING (3) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51280 57,000
060 SCREW,W. WASH.(M6-25) (12) ( (0.005g) (Long đền) PT000-51150 21,000
065 WEIGHT CASE,ROTARY (6) ( (0.340g) (WEIGHT ROTARY) PR262-51940 851,000
067 SCREW WITH WASHER (12) ( (0.015g) (Long đền) PR261-51150 20,000
070 SEAL,OIL (3) ( (0.030g) (Phớt nhớt) PR002-51130 170,000
080 SEAL,OIL (6) ( (0.006g) (Phớt nhớt) PR002-51290 136,000
090 GEAR (3) (19T (0.066g) (Bánh răng) PR001-51210 213,000
100 BEARING,BALL (3) ( (0.081g) (Bạc đạn) 08101-06005 109,000
110 GEAR (6) (19T (0.055g) (Bánh răng) PR001-51220 170,000
120 PIN,STRAIGHT (6) ( (0.025g) (Chốt) PR001-51230 71,000
130 GEAR,FINAL (6) (19T (0.054g) (Bánh răng) PR001-51240 142,000
140 CAM,SHAKE PROOF (6) ( (0.015g) (Vấu cam) PR262-51250 79,000
150 SHAFT (6) ( (0.170g) (Trục) PR001-52270 765,000
160 RING (6) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51280 57,000
170 CIR-CLIP,EXTERNAL (6) ( (0.001g) (Kẹp vòng bên ngoài) 04612-00150 3,000
180 BEARING,BALL (6) ( (0.057g) (Bạc đạn) 08101-06002 97,000
190 BEARING,BALL (6) ( (0.024g) (Bạc đạn) 08101-06001 92,000
200 SHIM (6) (0.2mm AS REQUIRED (0.001g) (Miếng chèn) PJ401-51250 14,000
210 ARM(SHAKE PROOF) (6) ( (0.012g) (Tay nối) PR001-51310 79,000
220 PIN(SHAKE PROOF) (6) ( (0.007g) (Chốt) PR001-51320 43,000
230 SPRING (6) ( (0.010g) (Lò xo) 45403-51330 24,000
240 HOLDER, SPRING (6) ( (0.003g) (HOLDER, SPRING) 44512-53230 9,000
250 COTTER BOLT (3) ( (0.030g) (Bu lông) PR151-43540 70,000
260 NUT (3) ( (0.003g) (Đai ốc) PR151-51730 3,000
270 WASHER,PLAIN (3) ( (0.001g) (Long đền) PR151-94680 2,000
280 WASHER,SPRING LOCK (3) ( (0.002g) (Long đền) 04512-90080 5,000

Bên trong tay cấy Phải

Bên trong tay cấy Phải
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY CLAW RH (3) ( (0.000g) (Tay cấy phải) PR151-52015 8,400,000
020 ASSY PLANTING ARM (6) ( (0.000g) (Bộ cần cấy) PR151-52503 2,096,000
030 SHAFT,CAM RH (6) ( (0.050g) (Trục) PR001-52530 454,000
040 BEARING,BALL (6) ( (0.024g) (Bạc đạn) 08101-06001 92,000
050 WASHER,PLAIN (6) ( (0.010g) (Long đền) 04015-50080 3,000
060 CIR-CLIP,INTERNAL (6) ( (0.002g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00280 6,000
070 SEAL,OIL (6) ( (0.005g) (Phớt nhớt) PR002-51590 170,000
080 ARM (6) ( (0.020g) (Tay nối) PR261-51540 48,000
090 PIN (6) ( (0.007g) () PR001-51570 27,328
100 RING (6) ( (0.001g) (Vòng) PR002-51580 86,000
110 CUSHION (6) ( (0.002g) (Đệm lót) PJ401-51560 18,000
120 ROD (6) ( (0.000g) (Cần ) PR151-51610 (PR001-51612) 389,000
130 HOLDER,SPRING (6) ( (0.005g) (Đế giữ) PJ401-51630 21,000
140 HOLDER,CHAIN (6) ( (0.005g) (Khớp nối) PJ401-51650 33,000
150 SEAL (6) ( (0.004g) (Phớt) 45403-51642 41,000
160 SEAL,OIL (6) ( (0.002g) (Phớt nhớt) 45403-51660 41,000
170 SPRING (6) ( (0.014g) (Lò xo) PJ401-51620 18,000

Tay điều khiển chiều sâu cấy

Tay điều khiển chiều sâu cấy
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 LEVER,PLANTING DEPTH (1) ( (0.000g) (Cần) PR151-48510 148,000
020 LEVER GRIP (1) ( (0.040g) (Cần phanh) PG001-61170 24,000
030 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
040 GUIDE(LEVER) (1) ( (0.000g) (Dẫn hướng) PR159-48520 393,000
050 BOLT,W SEMS (4) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
060 SPRING (1) ( (0.010g) (Lò xo) PR151-48530 12,000
070 CLAMP,CORD (1) ( (0.005g) (Kep) 5H400-25910 5,000
080 BOLT (1) <=711906 ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50612 5,000
080 BOLT (1) >=711907 ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50616 5,000