Dây đai dây curoa

Dây đai dây curoa
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Dây curoa (BELT,V) 0.130kg W8397-20090 133,000
020 1 sợi Dây curoa (V-BELT(C69,COG)) 0.000kg W83AN-20101 1,054,000
030 1 Dây curoa (V-BELT(C58,COG)) 0.000kg W83AN-20111 886,000
040 Dây curoa (V-BELT(B124)) 0.000kg W8397-20050 368,000
050 Dây curoa (V-BELT(C52,HARVEST)) 0.000kg KV404-20110 830,000
050 Dây SC52 răng W1000 II KTM52-W1000II
060 Dây curoa (V-BELT,C45) 0.000kg W8397-20080 401,000
070 Dây curoa (V-BELT(B119)) 0.000kg W8397-20070 582,000
080 2 sợi (1 cặp) Dây curoa (V-BELT(C106,THRESH)) 0.000kg W8397-20060 847,000
090 Dây curoa (V-BELT(B71,SHAKING)) 0.000kg W8397-20040 192,000
messenger
zalo