Hệ thống làm mát két nước két phụ ống nước

Hệ thống làm mát két nước két phụ ống nước

Khung giữ két nước

Khung giữ két nước
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 STAY,WIND LEAD UPPER (1) ( (0.127g) (Bệ đỡ) PR001-82270 113,000
020 BOLT (2) ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50614 5,000
030 STAY,WIND LEAD REAR (1) ( (0.284g) (Bệ đỡ) PR001-82282 255,000
040 BOLT (2) ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50614 5,000
050 COVER,WIND LEAD (1) ( (1200g) (Nắp) PR001-82380 567,000
060 BOLT,W SEMS(WAVE SPRING) (5) ( (0.006g) (Bu lông) 01029-50616 5,000
070 ASSY BOLT,ENGINE HOO (1) ( (0.068g) (Bu lông) 14972-01780 195,000
075 HEX.NUT (1) ( (0.005g) (Đai ốc) 02114-50080 2,000
080 CUSHION (1) ( (0.020g) (Đệm lót) PL651-82390 116,000
090 CUSHION,WIND LEAD (2) ( (0.006g) (CUSHION,WIND LEAD) PR001-82674 241,000
100 CUSHION (1) ( (0.003g) (Đệm lót) PL651-82350 27,000
110 COVER,HST (1) ( (0.590g) (Nắp) PR152-82370 224,000
120 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000