Bình chứa nhiên liệu

Bình chứa nhiên liệu
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BẢO VỆ (GUARD(FUEL TANK)) 1.9kg 1 5T081-21310 429,000
020 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.023kg 2 01133-51025 9,000
030 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.011kg 2 01123-50820 6,000
040 BỂ HOÀN CHỈNH, NHIÊN LIỆU (TANK,FUEL,COMP) 11.2kg 1 5T081-26710 3,302,000
050 ỐNG (TUBE) 0.03kg 1 5T051-26760 41,000
060 ĐAI TRUYỀN, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.001kg 2 09318-88085 15,000
070 BỘ LỌC (FILTER) 0kg 1 5H400-26750 104,000
080 VÒNG ĐỆM,BẰNG CAO SU (WASHER,SEAL) 0.001kg 1 04717-01000 14,000
090 CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.02kg 1 06331-45010 21,000
100 NẮP (CAP,FUEL) 0.155kg 1 5T057-26760 393,000
110 VÒNG KHUYÊN CHỮ O (O-RING(1-0071)) 0kg 1 5W410-07100 32,000
120 ĐAI TRUYỀN, BỂ (BAND,TANK) 0kg 2 5T057-25720 189,000
130 CAO SU, BỂ NHIÊN LIỆU (CUSHON,TANK,FUEL) 0.055kg 2 5T051-26732 65,000
140 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000
150 BU LÔNG (HEX.BOLT) 0.025kg 2 01155-50870 16,000
160 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg 2 04013-50080 2,000
170 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg 2 02114-50080 4,000

ống nhiên liệu 1

ống nhiên liệu 1

Của bộ lọc nhiên liệu ( những bộ phận cấu thành)

Của bộ lọc nhiên liệu ( những bộ phận cấu thành)
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BỘ LỌC RỜI,NHIÊN LIỆU (ASSY FILTER,FUEL) 0.8kg 1 5T057-25600 512,000
020 BỘ PHẬN, BỘ LỌC (ELEMENT,FILTER) 0.52kg 1 5T057-25610 229,000

Của bộ tách ( những bộ phận cấu thành)

Của bộ tách ( những bộ phận cấu thành)
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BỘ TÁCH,CỤM (SEPARATOR,ASSY) 0.505kg 1 5T081-26130 724,000
015 CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.003kg 1 1G311-43280 82,000
020 ĐỆM LÓT (GASKET) 0.001kg 1 1G311-43340 91,000
030 KẾT CẤU VÒNG BÍT, BỘ LỌC (ASSY CUP,FILTER) 0.025kg 1 1G311-43100 235,000
040 VÒNG BÍT, BỘ LỌC (CUP,FILTER) 0.025kg 1 1G311-43580 218,000
050 NHÃN, BỘ TÁCH (LABEL(SEPARATER)) 0.001kg 1 1G311-87460 78,000
055 VÒNG, CHẶN (RING,RETAINING) 0.079kg 1 1G311-43590 134,000
060 VÒNG CHỮ O (O-RING) 0.002kg 1 1G311-43570 49,000
070 PHAO (FLOAT) 0.001kg 1 1G311-43250 45,000
messenger
zalo