Bộ lọc nhiên liệu ( những bộ phận cấu thành)

Bộ lọc nhiên liệu ( những bộ phận cấu thành)
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BỘ LỌC RỜI,NHIÊN LIỆU (ASSY FILTER,FUEL) 0.59kg TC321-42200 925,000
020 VỎ RỜI,LỌC (ASSY COVER,FILTER) 0.21kg TC321-43200 776,000
030 MỐI NỐI, ỐNG (JOINT,PIPE) 0.02kg 15108-43610 70,000
040 MỐI NỐI, ỐNG (JOINT,PIPE) 0.02kg 15108-43780 98,000
050 BỘ PHẬN, BỘ LỌC (ELEMENT,FILTER) 0.3kg 15221-43170 270,000
050 BỘ PHẬN, BỘ LỌC (ELEMENT,FILTER) 0.3kg Made in Thailand W9501-21010 200,000
060 KHỚP,ỐNG (JOINT,PIPE) 0.008kg 1G387-43780 155,000

Tấm cách điện và ống dẫn liệu

Tấm cách điện và ống dẫn liệu
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ỐNG RỜI,NHIÊN LIỆU (ASSY TUBE,FUEL) 0.05kg 3C001-04060 161,000
020 ỐNG, NHIÊN LIỆU (TUBE,FUEL) 0.04kg 09661-70340 72,000
030 KẸP, ỐNG (CLIP,PIPE) 0.002kg 14911-42750 30,000
035 XĂM (TUBE) 0.01kg 3C001-04080 171,000
040 ỐNG RỜI,NHIÊN LIỆU (ASSY TUBE,FUEL) 0.025kg TC321-42630 58,000
050 ỐNG, NHIÊN LIỆU (TUBE,FUEL) 0.022kg 09661-80170 33,000
060 GÁ KẸP,ỐNG CAO SU (CLAMP,HOSE) 0.001kg 09318-88125 15,000
070 BỘ CHIA NƯỚC RỜI (ASSY WATER,SEPARATOR) 0.27kg TC321-25740 1,108,000
080 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.026kg 01123-50865 18,000

của bộ tách ( những bộ phận cấu thành)

của bộ tách ( những bộ phận cấu thành)
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BỘ CHIA NƯỚC RỜI (ASSY WATER,SEPARATOR) 0.27kg TC321-25740 1,108,000
020 KẾT CẤU VÒNG BÍT, BỘ LỌC (ASSY CUP,FILTER) 0.025kg 1G311-43100 235,000
030 VÒNG BÍT, BỘ LỌC (CUP,FILTER) 0.025kg 1G311-43580 218,000
040 NHÃN, BỘ TÁCH (LABEL(SEPARATER)) 0.001kg 1G311-87460 78,000
050 VÒNG CHỮ O (O-RING) 0.002kg 1G311-43570 49,000
060 PHAO (FLOAT) 0.001kg 1G311-43250 45,000
070 ĐỆM LÓT (GASKET) 0.001kg 1G311-43340 91,000

ống thông hơi

ống thông hơi
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 XĂM RỜI,QUẠT XẢ KHÍ (ASSY TUBE,BREATHER) 0.08kg TC222-42253 170,000
020 ỐNG, NHIÊN LIỆU (TUBE,FUEL) 0.055kg 09661-41100 123,000
030 ĐAI TRUYỀN, ỐNG (BAND,PIPE) 0.005kg 16241-42320 30,000
040 ĐAI TRUYỀN,DÂY (BAND,CORD) 0.007kg 55311-41260 30,000
050 ĐAI TRUYỀN, DÂY (BAND,CORD) 0.002kg 53581-64150 30,000
060 ĐAI TRUYỀN, DÂY (BAND,CORD) 0.002kg 53581-64150 30,000
messenger
zalo