Giàn quạt lạnh

Giàn quạt lạnh
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 QUẠT (FAN) 0.505kg 1 16241-74110 602,000
020 PULI QUẠT (PULLEY,FAN) 0.27kg 1 1G071-74250 790,000
030 VÀNH, QUẠT (COLLAR,FAN) 0.13kg 1 15679-74150 802,000
040 BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.01kg 4 15687-91020 30,000

Bộ tản nhiệt

Bộ tản nhiệt
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 GIÁ ĐỠ (BRACKET,RADIATOR) 1.6kg 1 5T081-25210 631,000
020 BỌT BIỂN (SPONGE(RADIATOR)) 0.02kg 2 5T081-25220 38,000
030 BỌT BIỂN (SPONGE(RADIATOR)) 0.02kg 4 5T081-25230 38,000
040 BỌT BIỂN (SPONGE(RADIATOR)) 0.01kg 2 5T081-25240 23,000
050 BU LÔNG (BOLT) 0.005kg 4 01025-50616 6,000
060 KÉT NƯỚC,CỤM (ASSY RADIATOR) 5.3kg 1 RD451-42300 11,406,000
070 NẮP,CỤM (CAP,ASSY) 0.04kg 1 RD451-42370 781,000
080 GIẢM CHẤN (CUSHION(RADIATOR)) 0kg 2 5T081-25280 24,000
090 NẮP BẢO VỆ, QUẠT (SHROUD) <=10171 0kg 1 5T081-25272 586,000
090 NẮP BẢO VỆ, QUẠT (SHROUD) >=10172 1.9kg 1 5T081-25272 586,000
100 BU LÔNG (BOLT) 0.005kg 4 01025-50616 6,000
110 CHẰNG (STAY(RADIATOR)) 0.52kg 1 5T081-25310 168,000
120 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000
130 CHẰNG (STAY(RADIATOR)) 0.41kg 1 5T081-25320 119,000
140 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000
150 CAO SU, CỬA CHẮN AN TOÀN (CUSHION) 0.002kg 1 5T051-76530 5,000

ống nước

ống nước
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ỐNG MỀM, NƯỚC (HOSE(WATER)) 0.25kg 1 5T081-25350 270,000
020 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP HOSE) 0.025kg 1 09318-89036 29,000
030 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.04kg 1 09318-89045 30,000
040 ỐNG MỀM, NƯỚC (HOSE(WATER)) 0.25kg 1 5T081-25370 339,000
050 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP HOSE) 0.025kg 1 09318-89036 29,000
060 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.04kg 1 09318-89045 30,000
070 ỐNG (HOSE,DRAIN) 0.06kg 1 5T081-25330 89,000
080 VÒNG KẸP ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.002kg 1 09318-88130 15,000
090 GIẢI BĂNG (BAND,HOSE) 0kg 1 5T057-27950 27,000
100 BỘ TIẾP HỢP (ADAPTER) 0.08kg 1 5H487-25280 394,000
110 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.013kg 1 01125-50816 6,000
120 VÒNG ĐỆM,BẰNG CAO SU (WASHER,SEAL) 0.002kg 1 04717-01200 14,000
130 CHỐT,TUA VÍT (PLUG) 0.028kg 1 06331-45012 21,000

Bình dự trữ

Bình dự trữ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BÌNH CHỨA RỜI,DỰ TRỮ (ASSY TANK,RESERVE) 0.39kg 1 5T057-25703 603,000
020 ỐNG MỀM, NƯỚC (HOSE(WATER)) 0.1kg 1 5T057-25740 168,000
030 VÒNG SIẾT, DÂY (CORD,CLIP(8,3.2)) 0.003kg 2 5H492-42830 14,000
messenger
zalo