Bộ tản nhệt

Bộ tản nhệt
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Bộ tản nhiệt (RADIATOR,ASSY) 7100kg 1 5T105-25500 19,324,000
020 Nhãn (LABEL(RADIATOR CAP)) 0.000kg 1 5T225-43220 10,000
030 KHUNG (FRAME(RADIATOR)) 0.000kg 1 5T131-25660 2,244,000
040 ĐÓNG GÓI (STUFFING 1,SIDE) 0.000kg 2 5T072-25630 102,000
050 ĐÓNG GÓI (PACKING(1,VERTICAL)) 0.000kg 2 5T124-25640 67,000
060 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 8 01125-50820 6,000
070 CHẰNG (STAY(RADIATOR)) 0.000kg 2 5T131-25680 43,000
080 ĐAI ỐC, MẶT BÍCH (NUT,FLANGE) 0.006kg 4 02763-50080 30,000
090 VÒNG ĐỆM (GROMMET) 0.000kg 2 5T072-25670 19,000
100 Tấm chắn (PLATE(MUDGUARD)) 0.000kg 1 5T131-25630 177,000
110 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000

Ống nước

Ống nước
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Ống nước (HOSE(1,WATER)) 0.000kg 1 5T124-25560 266,000
020 Ống nước (HOSE,WATER2) 0.000kg 1 5T072-25570 1,173,000
030 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.030kg 2 09318-89050 71,000
040 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.028kg 2 09318-89058 24,000
050 Ống nước (HOSE,DRAIN WATER) 0.000kg 1 5T072-25540 299,000
060 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP HOSE) 0.020kg 1 09318-89020 16,000
070 VÒNG SIẾT, ỐNG MỀM (CLAMP,HOSE) 0.012kg 1 09318-89016 29,000

Bình dự trữ

Bình dự trữ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CHẰNG (STAY(RESERVE TANK)) 0.000kg 1 5T131-25590 201,000
020 ĐINH ỐC (NUT) 0.010kg 2 02121-50080 6,000
030 Két nước (TANK,ASSY( RESERVE)) 0.000kg 1 5T124-25272 403,000
040 Bộ nắp két nước (CAP,ASSY) 0.000kg 1 5T124-25302 285,000
050 NẮP (CAP) 0.005kg 1 TC422-88644 42,000
060 ĐỆM LÓT (GASKET) 0.002kg 1 TC422-88630 14,000
070 ỐNG VÒI (HOSE,1) 0.028kg 1 TC422-88650 58,000
080 Ống nước (HOSE(2)) 0.000kg 1 5T124-25280 99,000
090 Ống nước (HOSE(3)) 0.000kg 1 5T124-25290 105,000
100 GHIM (CLIP) 0.003kg 2 TC422-88680 15,000
110 BU LÔNG (BOLT,W SEMS(LARGE WASHER)) 0.010kg 2 01027-50616 9,000
120 NẮP BẢO VỆ, QUẠT (SHROUD) 0.000kg 1 5T131-25530 1,279,000
130 Gioăng (PACKING(SHROUD)) 0.000kg 2 5T124-25550 39,000
140 BU LÔNG (BOLT) 0.005kg 4 01025-50612 6,000
150 ĐAI TRUYỀN, DÂY (BAND,CORD) 0.002kg 2 44366-68970 55,000

Quạt

Quạt
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 QUẠT (FAN,COOLING) 1100kg 1 1C010-74110 1,540,000
020 PULI QUẠT (PULLEY,FAN) 0.690kg 1 1C010-74250 424,000
030 VÀNH, QUẠT (COLLAR,FAN) 0.155kg 1 1G563-74150 416,000
040 BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.017kg 4 01754-50835 30,000
050 Dây curoa (BELT,V) 0.130kg 1 W8397-20090 133,000
messenger
zalo