HST bơm di chuyển

HST bơm di chuyển
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY HST (1) <=712077 ( (10000g) () PR001-81103 17,857,392
010 ASSY HST (1) >=712078 ( (10000g) (Bộ HST) PR001-81104 17,967,000
020 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt) 04816-06100 7,000
030 O - RING 2,0*39,5 (1) ( (0.002g) (Phớt chữ O) 04811-10400 17,000
040 O RING (1) ( (0.002g) (Phớt chữ O) 04811-10460 23,000
050 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04811-10750 40,000
060 BOLT (2) ( (0.050g) (Bu lông) 55411-15140 28,000
070 WASHER,SPRING LOCK (2) ( (0.002g) (Long đền) 04512-50080 3,000
080 BOLT,W SEMS (1) ( (0.030g) (Bu lông) 01125-50875 14,000
090 SUPPORT,STEP (1) ( (0.038g) (SUPPORT,STEP) PL501-85350 190,000
100 SHAFT,PUMP (1) ( (0.141g) (Trục) PR001-13110 340,000
110 BOSS (2) ( (0.076g) (Vấu) PC100-16270 99,000
120 O RING (2) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04811-10080 11,000

Bên trong HST

Bên trong HST
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
5 ASSY HST (1) <=712077 ( (10000g) () PR001-81103 17,857,392
5 ASSY HST (1) >=712078 ( (10000g) (Bộ HST) PR001-81104 17,967,000
010 GASKET (1) ( (0.005g) () 66101-36820 95,312
020 KIT CYL-BLOCK,PUMP (1) ( (0.920g) (Cụm bơm xilanh) 6C050-98100 10,769,000
030 CYL.BLOCK,KIT(MOTER) (1) ( (0.920g) (Bộ thân xy lanh) K2561-14480 10,989,000
040 SWASHPLATE (1) ( (0.680g) (Đĩa) 66101-37360 1,432,000
050 BEARING,THRUST BALL (1) ( (0.220g) (Bạc đạn) PR001-81210 1,484,000
060 ARM,TRUNNION (1) ( (0.075g) (Tay nối) 66101-37330 1,899,000
070 GUIDE,THROTTLE (1) ( (0.005g) (Dẫn hướng) 66071-36250 383,000
080 SHAFT,PUMP (1) ( (0.360g) (Trục) PR001-81220 3,544,000
090 BALL BEARING (1) ( (0.110g) () K2561-14620 330,736
100 CLIP (3) ( (0.001g) (Kẹp) 66101-37020 235,000
110 WASHER,PLAIN (1) ( (0.001g) (Long đền) 66101-37060 125,000
120 SPRING (1) ( (0.005g) (Lò xo) 66101-37070 743,000
130 SPACER,OIL SEAL (1) ( (0.005g) (Miếng đệm) K2561-14660 164,000
140 SEAL,OIL (1) <=712077 ( (0.020g) (Phớt nhớt) 66101-36710 468,000
140 SEAL,OIL (1) >=712078 ( (0.020g) () PR001-81260
150 CIR-CLIP (1) ( (0.006g) (Kẹp vòng) 6C050-98220 94,000
160 NEEDLE BEARING,PUMP (1) ( (0.017g) (Bạc đạn) K2561-14690 967,000
170 SHAFT,MOTOR (1) ( (0.320g) (Trục) PL501-81240 3,090,000
180 BEARING,NEEDLE (1) ( (0.015g) (Bạc đạn) 66101-37080 367,000
190 PLATE (1) ( (0.003g) (Đĩa) 66101-37230 190,000
200 CLIP (1) ( (0.001g) (Kẹp) 66101-37020 235,000
210 WASHER,PLAIN (1) ( (0.001g) (Long đền) 66101-37060 125,000
220 SPRING (1) ( (0.005g) (Lò xo) 66101-37070 743,000
230 BEARING,NEEDLE (1) ( (0.053g) (Bạc đạn) 6C050-98250 468,000
240 SEAL,OIL (1) ( (0.010g) (Phớt) 66101-36780 468,000
250 BEARING,THRUST BALL (1) ( (0.250g) (Bạc đạn) 66101-37220 2,088,000
260 BEARING,JOURNAL (1) ( (0.020g) (Bạc đạn) 66101-37340 978,000
270 SEAL,OIL (1) ( (0.007g) (Phớt nhớt) 66101-36720 383,000
280 SEAL,OIL (1) ( (0.006g) (Phớt nhớt) 6C050-98260 367,000
290 CONE (1) ( (0.006g) (CHARGE RELIEF) 6C050-98420 468,000
300 SPRING,CHARGE/RELIEF (1) ( (0.001g) () K2561-14840 185,696
310 PLUG (2) ( (0.020g) (Chốt) PR001-81240 354,000
320 SPRING,CHECK (2) ( (0.005g) (Lò xo) 66101-36860 78,000
330 VALVE,CHECK (1) ( (0.010g) (Van) PL501-81310 356,000
340 VALVE (1) ( (0.010g) (Van) PL501-81360 453,000
350 SCREW (8) ( (0.017g) (Vít) 66071-36640 162,000
360 PIN (2) ( (0.002g) (Chốt) 6C050-98510 60,000
370 PLUG (1) ( (0.014g) (Chốt) PR001-81230 255,000
380 PLUG,SOCKET HEAD (7) ( (0.025g) (Chốt) 66101-36730 357,000

Cần điều khiển nâng hạ cấy

Cần điều khiển nâng hạ cấy
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY STAY (1) ( (1250g) (ASSY STAY) PR152-73304 1,843,000
020 BUSH (2) ( (0.007g) (Ống lót) 08511-01420 24,000
030 BOLT,SEMS (2) ( (0.011g) (Bu lông) 01123-50816 5,000
035 NUT (1) ( (0.010g) (Đai ốc) 02121-50080 5,000
040 NUT (1) ( (0.008g) (Đai ốc) PL501-73530 9,000
050 SUPPORT (1) ( (0.545g) (SUPPORT) PR152-73170 595,000
060 HEX.BOLT (1) ( (0.003g) (Bu lông) 01055-50635 5,000
070 HEX.NUT (1) ( (0.002g) (Đai ốc) 02012-50060 2,000
080 GUIDE (1) ( (0.740g) (Dẫn hướng) PR152-73250 652,000
090 BOLT,SEMS (2) ( (0.011g) (Bu lông) 01123-50816 5,000
100 ARM,MARKER O/P LH (1) ( (0.070g) (Tay nối) PR152-73260 510,000
110 ARM,MARKER O/P RH (1) ( (0.070g) (Tay nối) PR152-73270 510,000
120 CLAMP,CORD (1) ( (0.001g) (Kẹp ống) PL501-68630 3,000
130 LEVER,CONTROL (1) <=711891 ( (0.230g) () PR152-73160 288,960
130 LEVER,CONTROL (1) >=711892 ( (0.220g) (LEVER,CONTROL) PR152-73162 301,000
140 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt khóa) 50080-34130 9,000
150 GRIP (1) ( (0.025g) (Kẹp) PL501-73140 28,000
160 SUPPORT,GUIDE (1) ( (0.000g) (Bệ đỡ) PR151-73140 110,000
170 BOLT (2) ( (0.005g) (Bu lông) 01025-50616 5,000
180 WASHER,PLAIN (1) ( (0.001g) (Long đền) 04012-50080 2,000
185 WASHER,PLAIN (1) ( (0.001g) (Long đền) 04012-50080 2,000
190 CIR-CLIP,EXTERNAL (1) ( (0.001g) () 04612-00080 2,240
200 CIR-CLIP,EXTERNAL (1) ( (0.001g) () 04612-00080 2,240

Van thủy lực 1

Van thủy lực 1
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY VALVE,CONTROL (1) ( (2300g) (Bộ van điều khiển) YR923-50102 9,071,000
020 SEAL,VALVE STEM (1) ( (0.001g) (Phốt) PR001-11130 52,000
030 ROD,HYD.LOCK (1) ( (0.090g) (Cần nối) PR001-72120 142,000
040 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
050 BOLT,SEMS (1) ( (0.029g) (Bu lông) 01123-50870 14,000
060 BOLT,SEMS (2) ( (0.015g) (Bu lông) 01123-50830 6,000
070 GRIP (1) ( (0.012g) (Kẹp) PL501-72140 60,000
080 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
090 CLAMP,CORD (1) ( (0.004g) (Kẹp ống) 13816-67580 14,000
100 BASE,HYD.LOCK (1) ( (0.460g) (BASE,LEVER) PR001-68456 284,000

Bên trong van thủy lực 1

Bên trong van thủy lực 1
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY VALVE,CONTROL (1) ( (2300g) (Bộ van điều khiển) YR923-50102 9,071,000
020 JOINT,PIPE (1) ( (0.035g) (Ống nối) YW342-00910 424,000
025 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt) 04817-00110 11,000
030 BOLT,SEMS (1) ( (0.006g) (Bu lông) 01023-50616 5,000
040 HEX.NUT (1) ( (0.002g) (Đai ốc) 02012-50060 2,000
050 HEX.NUT (1) ( (0.003g) () 02112-50080 2,352
060 SCREW,SOCKET HEAD (1) ( (0.002g) (Vít) 03650-50616 7,000
070 WASHER,SPRING LOCK (1) ( (0.002g) (Long đền) 04512-50080 3,000
080 CIR-CLIP,EXTERNAL (2) ( (0.001g) (Kẹp vòng bên ngoài) 04613-50080 2,000
090 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04817-00080 10,000
100 O RING (2) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04817-00090 8,000
110 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04817-00120 11,000
120 O RING (3) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04817-00140 12,000
130 PIN,SPRING (2) ( (0.002g) (Chốt lò xo) 05411-00525 6,000
140 BALL 1/4 (1) ( (0.001g) (Bi) 07715-00401 2,000
150 BALL (1) ( (0.003g) (Bi) 07715-01605 2,000
160 GASKET (1) ( (0.001g) (Gioăng đệm) YR923-00120 71,000
170 LEVER(SPOOL) (1) ( (0.065g) (Cần) YR923-00133 548,000
180 PLUG,SPOOL (1) ( (0.080g) (Chốt) YR923-00160 255,000
190 PLUG (1) ( (0.035g) () YR923-00212 201,488
200 HOLDER,SPRING (1) ( (0.001g) (Đế giữ) YR923-00320 57,000
210 PLUG (1) ( (0.030g) (Chốt) YR923-00330 340,000
220 PLUG (1) ( (0.014g) (Chốt) YR923-00410 284,000
230 PLATE,ROTOR (1) ( (0.019g) (Đĩa) YR923-00520 85,000
240 PLUG (1) ( (0.042g) (Chốt) YR923-60610 142,000
250 PLATE (1) ( (0.095g) (Đĩa) YR923-00810 195,000
260 SPRING,CHECK (1) ( (0.001g) (Lò xo kiểm tra) YT082-51110 24,000
270 PLUG,M8 (1) ( (0.005g) (Chốt) YT104-21010 29,000
280 SPRING (1) ( (0.001g) (Lò xo) YT132-00130 28,000
290 SPRING (1) ( (0.002g) (Lò xo) YT527-20180 24,000
300 PLUG (5) ( (0.001g) (Chốt) YT680-10190 142,000

Thanh thước điều khiển

Thanh thước điều khiển
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ROD,PLATING CLUTCH (1) ( (0.052g) (ROD,PLATING CLUTCH) PR152-73223 241,000
020 END,ROD (1) ( (0.035g) (END,ROD) 36919-81970 326,000
025 NUT (1) ( (0.005g) (Đai ốc) 44512-73240 7,000
030 END,ROD (1) ( (0.035g) (END,ROD) 36919-81960 326,000
040 HEX.NUT (1) ( (0.002g) () 02014-50060 2,800
050 HOLDER,JOINT (1) ( (0.080g) (Đế giữ) PL501-63120 99,000
060 PIN,JOINT (1) ( (0.009g) (Chốt khớp) 05122-50820 12,000
070 PIN,SNAP (1) ( (0.003g) (Chốt khóa) 50080-34120 14,000
080 LINK(MIDDLE) (1) (ORDER BY REF.No.080 NEW PART (0.240g) () PR152-73232 168,896
080 LINK(MIDDLE) (1) ( (0.240g) () PR152-73233
085 NUT, (1) ( (0.004g) (Đai ốc) 52600-18170 9,000
090 SPRING (1) ( (0.045g) (Lò xo) PL503-77240 47,000
100 ROD (1) ( (0.230g) (Cần nối) PR152-73242 340,000
110 WASHER,PLAIN (1) ( (0.003g) (Long Đền) 04013-50080 2,000
120 PIN,SNAP (1) ( (0.003g) (Chốt khóa) 50080-34120 14,000
130 SPRING,SPIRAL (1) ( (0.005g) (Lò xo) PL501-73260 51,000
140 WASHER,SPRING LOCK (1) ( (0.001g) (Long đền) 04512-50060 2,000
145 NUT, (1) ( (0.004g) (Đai ốc) 52600-18170 9,000
150 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt khóa) 05515-50800 6,000
160 WASHER,PLAIN (1) ( (0.003g) (Long Đền) 04013-50080 2,000

Thanh thước phản hồi điều khiển

Thanh thước phản hồi điều khiển
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ROD,CHECK LH (1) <=711891 ( (0.000g) (Cần nối) PR151-73418 248,000
010 ROD,CHECK LH (1) >=711892 ( (0.000g) (Cần) PR151-73419 248,000
020 WASHER,PLAIN (1) <=711891 ( (0.003g) (Long Đền) 04013-50080 2,000
020 WASHER,PLAIN (2) >=711892 ( (0.003g) (Long Đền) 04013-50080 2,000
030 SUPPORT (1) ( (0.000g) (Thanh đỡ) PR151-73443 82,000
040 PIN,SNAP (1) ( (0.000g) (Chốt khóa) PR151-34270 5,000
050 SNAP PIN(8,HOLD) (1) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
060 SPRING,LEVER HOLDER (1) ( (0.000g) (Lò xo) PR151-73422 12,000
065 WASHER,PLAIN (1) ( (0.007g) (Long đền) 04011-50140 2,000
070 SUPPORT (1) <=711906 ( (0.150g) () PR152-73513 920,192
070 SUPPORT (1) >=711907 (SEE NOTE (0.150g) (SUPPORT) PR152-73514 903,000
075 SUPPORT (1) ( (0.081g) (Bệ đỡ) PL501-73552 241,000
080 BUSH (2) ( (0.003g) (Ống lót) 08511-01012 24,000
090 ROD,SPOOL (1) ( (0.096g) (Cần nối) PR152-73433 142,000
100 ARM,SPOOL (1) <=711906 ( (0.105g) () PL501-73524 250,880
100 ARM(SPOOL) (1) >=711907 (SEE NOTE (0.107g) (Tay nối) PL501-73525 343,000
110 NUT,FLANGE (1) ( (0.005g) (Đai ốc khớp nối) 02751-50060 2,000
120 CIR-CLIP,EXTERNAL (2) ( (0.001g) () 04612-00100 2,240
130 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
150 TURNBUCKLE (1) ( (0.020g) (Bộ căng) 41302-75930 68,000
155 WASHER,SPRING LOCK (1) ( (0.001g) (Long đền) 04512-50060 2,000
160 HEX.NUT (1) ( (0.002g) (Đai ốc) 02012-50060 2,000
170 SUPPORT (1) ( (0.045g) (Bệ đỡ) PL501-73540 85,000
180 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
190 ARM (1) ( (0.190g) (Tay nối) PR152-72112 425,000
192 ROLLER,DETENT (1) ( (0.008g) (Trục lăn) PR152-72150 43,000
194 PIN,JOINT (1) ( (0.003g) (Chốt) 05122-50520 7,000
196 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt khóa) PL501-73290 9,000
200 SPRING (1) ( (0.040g) (Lò xo) PR152-77253 111,000
210 PIN SNAP (1) ( (0.002g) (Chốt khóa) 05525-51000 7,000
220 DAMPER (1) ( (0.076g) (DAMPER ) PR152-73370 1,446,000
230 PIN,SNAP (2) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
240 CABLE (1) ( (0.100g) (Dây cáp) PR152-77110 221,000
250 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
260 PIN,SNAP (1) ( (0.001g) (Chốt) 50080-34110 15,000
270 BAND,CORD (1) ( (0.007g) (Ống giải nhiệt) 55311-41260 29,000

Thanh thước dây cáp cảm biến phao

Thanh thước dây cáp cảm biến phao
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 LEVER,PERCEIVE (1) ( (0.170g) (Cần) PR152-74115 284,000
020 GRIP (1) ( (0.015g) (Kẹp) PL501-74140 43,000
030 ARM,PERCEIVE (1) ( (0.080g) (Tay nối) PL501-74120 48,000
040 SPRING,SPIRAL (1) ( (0.025g) (Lò xo) PL501-74220 54,000
050 CABLE,SENSOR (1) <=711891 ( (0.260g) (Cáp) PR152-73315 662,000
050 CABLE(SENSOR) (1) >=711892 ( (0.000g) (Dây cáp) PR151-73310 507,000
060 SNAP PIN(8,HOLD) (1) ( (0.003g) (Chốt) PG001-34120 4,000
065 PIN,SNAP (1) ( (0.002g) (Chốt khóa) 05516-50800 7,000
067 SNAP PIN (1) ( (0.001g) (Chốt khoá) 05525-50800 6,000
070 GUIDE,CABLE (1) <=711963 ( (0.040g) (Dẫn hướng) PR152-73320 425,000
070 GUIDE,CABLE (1) >=711964 ( (0.041g) () PR152-73322
080 BOLT,W SEMS (1) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
090 SPRING (1) ( (0.010g) (Lò xo) PR152-74130 34,000

Bơm thủy lực

Bơm thủy lực
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ASSY PUMP (1) ( (0.690g) (Bộ bơm) PR152-75022 4,989,000
020 PLUG (1) ( (0.042g) (Chốt) PK401-75130 227,000
030 O RING (1) ( (0.002g) (Phớt chữ O) 04816-00140 10,000
040 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04816-05310 24,000
050 O RING (1) ( (0.002g) (Phớt chữ O) 04816-05120 10,000
060 BOLT,SOCKET HEAD (2) ( (0.023g) (Bu lông) 01311-10850 15,000
070 WASHER,SPRING LOCK (2) ( (0.002g) (Long đền) 04512-50080 3,000

Trợ lái thủy lực

Trợ lái thủy lực
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 HYDRAULIC-UNIT(PS) (1) ( (4350g) (HYDRAULIC-UNIT(PS)) PP501-71200 25,275,000
030 O RING (1) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04811-10800 41,000
040 BOLT,SEMS (2) ( (0.030g) (Bu lông) 01133-51040 10,000
050 PLUG (1) ( (0.047g) (Bộ thủy lực) PL501-75450 147,000
060 O RING (1) ( (0.002g) (Phớt chữ O) 04816-00140 10,000

Lọc thủy lưc đường ống thủy lực

Lọc thủy lưc đường ống thủy lực
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 PIPE,VALVE (1) ( (0.100g) (Ống) PR152-75464 709,000
020 FILTER,OIL (1) ( (0.350g) (Lọc dầu) PL501-75470 261,000
030 PIPE,DELIVERY (1) ( (0.085g) (Ống cao su) PR152-75434 632,000
040 CLAMP,CORD (1) ( (0.010g) (Kẹp) 35340-29380 29,000