Khung chân máy động cơ

Khung chân máy động cơ

Dây đai quạt làm mát HST

Dây đai quạt làm mát HST