Khung chính

Khung chính
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Bộ khung (FRAME,COMP(H)) 0kg 1 5T131-21113
020 Bu lon (HEX.BOLT) 0.118kg 2 01173-51207 224,000
030 Ống (PIPE(SUPPORT MISSION)) 0kg 2 5T124-24292 59,000
040 VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.003kg 2 04512-50120 2,000
050 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.007kg 2 04013-50120 4,000
060 ĐẾ (HOLDER(AXLE)) 0kg 2 5T131-21150 177,000
070 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.04kg 8 01133-51230 12,000
080 TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) 0kg 1 5T131-21830 6,122,000
090 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.042kg 2 01133-51060 16,000
100 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.004kg 2 04013-50100 4,000

Bệ đỡ động cơ

Bệ đỡ động cơ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Bệ đỡ (BASE(FR,ENGINE)) 0kg 2 5T072-25110 313,000
020 Bệ đỡ (BASE(FL,ENGINE)) 0kg 1 5T072-25120 361,000
030 Bệ đỡ (BASE(RR,ENGINE)) 0kg 1 5T072-25130 328,000
040 BU LÔNG,MÉP (BOLT,FLANGE) 0.04kg 16 01774-51225 30,000
050 Cao su đệm (CUSHION,RUBBER) 0.35kg 4 59700-25152 596,000
060 DÂY (CORD) 0.09kg 1 5H601-41160 226,000
070 ĐAI ỐC, MẶT BÍCH (NUT,FLANGE) 0.018kg 8 02771-50120 21,000
080 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.02kg 2 04015-50120 4,000
090 Khớp nối (FITTING,METAL(RESTRICTION)) 0kg 2 5T131-25160 148,000

Sàn

Sàn
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 Khung (FRAME(1,DECK)) 0kg 1 5T131-21710 2,274,000
020 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 6 01125-50820 6,000
030 Khung (FRAME(2,DECK)) 0kg 1 5T131-21720 1,600,000
040 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 4 01125-50820 6,000
050 SÀN, BUỒNG LÁI (DECK(COCKPIT)) 0kg 1 5T131-21310 954,000
060 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 6 01125-50820 6,000
070 BỆ ĐỠ (SUPPORT(DECK)) 0kg 1 5T131-21730 617,000
080 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 2 01125-50820 6,000
090 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.018kg 2 01125-50825 9,000
100 ỐNG LÓT Ổ TRỤC (STEP) 0kg 1 5T131-21740 613,000
110 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 3 01125-50820 6,000
120 THẢM (MAT(DECK)) 0kg 1 5T131-21320 870,000
130 Nắp (COVER(FRONT DECK)) 0kg 1 5T131-21790 617,000
140 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 4 01125-50820 6,000
150 ĐĨA (PLATE(FOOT REST)) 0kg 1 5T078-21292 352,000
160 CHẰNG (STAY(FOOT REST)) 0kg 1 5T078-21333 84,000
170 CHẰNG (STAY(FOOT REST)) 0kg 1 5T078-21393 84,000
180 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.006kg 4 01023-50616 6,000

Sàn phụ

Sàn phụ
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ĐĨA, SÀN (PLATE(DECK)) 0kg 1 5T131-21470 2,760,000
020 ỐC VÍT BỐN CẠNH (SCREW,BINDING(PHILLIPS)) 0.01kg 9 03017-50816 3,000
030 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg 9 04013-50080 2,000
040 ĐĨA, VÁCH NGĂN (PLATE(PARTITION)) 0kg 1 5T131-21480 837,000
050 BU LÔNG, TAY NẮM (BOLT,KNOB) 0.026kg 2 01820-50815 18,000
060 SÀN BỔ TRỢ (DECK(ASSIST)) 0kg 1 5T131-21492 7,979,000
070 ĐINH, TÁCH RỜI (PIN,SPLIT) 0.004kg 1 05511-50430 2,000
080 ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN,JOINT) 0.075kg 1 05122-51645 63,000
090 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.01kg 1 04011-50160 4,000
100 ĐINH, TÁCH RỜI (PIN,SPLIT) 0.002kg 1 05511-50420 2,000
110 ĐINH,ĐẦU NỐI (PIN,JOINT) 0.039kg 1 05122-51240 30,000
120 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.005kg 1 04011-50120 2,000
messenger
zalo