Nhớt 4 lít 10 lít 20 lít

Nhớt 4 lít 10 lít 20 lít
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 NHỚT ĐỘNG CƠ 15W40 4 lít KV102-10031 400,000
020 NHỚT ĐỘNG CƠ 15W40 10 Lít KV311-10040 850,000
030 NHỚT ĐỘNG CƠ 15W40 20 Lít KV405-10050 1,650,000