Hộp trục cầu trước

Hộp trục cầu trước
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 O RING (2) ( (0.001g) (Phớt chữ O) 04811-10800 41,000
020 GASKET (2) ( (0.008g) (Gioăng đệm) PT001-23470 98,000
030 SEAL,DUST (2) ( (0.034g) (Phớt) PT001-23480 214,000
040 CASE,FRONT AXLE ARM (1) <=711891 ( (5600g) () PT100-23412
040 CASE,FRONT AXLE ARM (1) >=711892 ( (5600g) () PT100-23417
050 STAY (1) ( (0.150g) () PT000-23570
060 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
070 CASE,FRONT AXLE LH (1) ( (3700g) (Vỏ trục trái) PT100-23453 1,421,000
080 HOLDER,BEARING (1) ( (0.001g) () PT000-23442
090 CAP (1) <=711906 ( (0.030g) () PT000-23420
090 CAP (1) >=711907 ( (0.030g) (Nắp) PT000-23422 32,000
100 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.029g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00850 53,000
110 SLEEVE,FRONT AXLE (1) ( (0.570g) (Ống lót) PT000-23494 1,056,000
120 BOLT,SEMS (8) ( (0.013g) (Bu lông) 01123-50825 6,000
130 CIRCLIP,EXTERNAL (1) ( (0.010g) (Kẹp vòng) PT000-23520 55,000
140 CASE,FRONT AXLE ARM (1) <=711891 ( (5600g) () PT100-23412
140 CASE,FRONT AXLE ARM (1) >=711892 ( (5600g) () PT100-23417
150 STAY (1) ( (0.150g) () PT000-23570
160 BOLT,W SEMS (2) ( (0.014g) (Bu lông) 01125-50820 5,000
170 CASE,FRONT AXLE RH (1) ( (3700g) (Vỏ trục trái) PT100-23463 1,421,000
180 HOLDER,BEARING (1) ( (0.001g) () PT000-23442
190 CAP (1) <=711906 ( (0.030g) () PT000-23420
190 CAP (1) >=711907 ( (0.030g) (Nắp) PT000-23422 32,000
200 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.029g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00850 53,000
210 SLEEVE,FRONT AXLE (1) ( (0.570g) (Ống lót) PT000-23494 1,056,000
220 BOLT,SEMS (8) ( (0.013g) (Bu lông) 01123-50825 6,000
230 CIRCLIP,EXTERNAL (1) ( (0.010g) (Kẹp vòng) PT000-23520 55,000
240 BOLT,SEMS (14) ( (0.030g) (Bu lông) 01133-51035 10,000
250 PIPE,KNOCK (4) ( (0.003g) (Ống) 12181-94540 14,000

Trục bánh răng giảm trấn trục cầu trước trái

Trục bánh răng giảm trấn trục cầu trước trái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BEARING,BALL (1) ( (0.360g) (Bạc đạn) 08141-06208 391,000
020 BEARING,K,6008-4 (1) ( (0.190g) () PR001-12120 424,704
020 BEARING,BALL (1) ( (0.180g) (Bạc đạn) 08141-06008 327,000
030 SEAL,OIL (1) ( (0.030g) (Phớt) PT001-23930 156,000
040 GEAR,BEVEL (1) (12T (0.230g) (Bánh răng) PT000-23830 1,149,000
050 BEARING,BALL(C,6005-4) (1) ( (0.080g) () 5H592-49650 90,160
060 SHIM (2) (0.2mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-23722 23,000
060 SHIM (2) (0.5mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-23732 29,000
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) <=711906 (SEE NOTE (1200g) () PT000-23824
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) >=711907 (ORDER BY REF.No.070 NEW PART (1200g) (Trục) PT000-23825 554,000
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) >=712094 ( (1150g) () PT000-23826
080 CIR-CLIP,EXTERNAL (1) <=711906 ( (0.003g) (Kẹp vòng) 04612-00300 6,000
080 COLLAR (1) >=711907 ( (0.070g) () PR181-23860
085 BOLT,SEMS (1) >=711907 ( (0.025g) (Bu lông) 01133-51030 8,000
090 GEAR,BEVEL (1) (19T (0.480g) (Bánh răng) PT000-23840 403,000
100 BOSS,SPLINE (1) ( (0.140g) (Vấu) PT000-23810 156,000
110 SPRING,FRONT AXEL (1) ( (0.290g) (Lò xo) PT110-23870 137,000
120 SPRING,FRONT AXEL (1) ( (0.050g) (Lò xo) PT110-23880 48,000
130 COLLAR (1) ( (0.070g) (Vòng đệm) PT000-23890 45,000
140 BEARING (1) ( (0.200g) () 5H592-49760 143,248
150 GEAR,BEVEL (1) (9T (0.170g) (Bánh răng) PT000-23850 1,149,000
160 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.011g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00620 23,000
170 BEARING (2) <=711906 ( (0.230g) (Bạc đạn) 5T057-10450 177,000
170 BEARING,BALL (1) >=711907 ( (0.240g) (Bạc đạn) 5H601-15270 267,000
180 COLLAR (1) ( (0.005g) (Vòng đệm) PT000-23950 210,000
190 BOLT,W SEMS (1) ( (0.013g) (Bu lông) 01125-50816 5,000
200 AXLE,FRONT (1) ( (2200g) () PT000-23910 7,614,432
210 SHIM (2) (0.2mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-24780 20,000
210 SHIM (2) (0.3mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-24770 23,000
220 BEARING,BALL(C,6205-1) (1) ( (0.130g) (Bạc đạn) 5H484-85250 69,000
220 BEARING,BALL (1) ( (0.120g) (Bạc đạn) 08101-06205 127,000
230 GEAR,BEVEL (1) (40T (2400g) (Bánh răng) PT000-23920 1,401,000
240 BEARING (1) ( (0.200g) () 5H592-49760 143,248
250 COLLAR,STOP (2) ( (0.003g) (Vòng đệm) PT000-23940 13,000

Trục bánh răng giảm trấn trục cầu trước phải

Trục bánh răng giảm trấn trục cầu trước phải
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 BEARING,BALL (1) ( (0.360g) (Bạc đạn) 08141-06208 391,000
020 BEARING,K,6008-4 (1) ( (0.190g) () PR001-12120 424,704
020 BEARING,BALL (1) ( (0.180g) (Bạc đạn) 08141-06008 327,000
030 SEAL,OIL (1) ( (0.030g) (Phớt) PT001-23930 156,000
040 GEAR,BEVEL (1) (12T (0.230g) (Bánh răng) PT000-23830 1,149,000
050 BEARING,BALL(C,6005-4) (1) ( (0.080g) () 5H592-49650 90,160
060 SHIM (2) (0.2mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-23722 23,000
060 SHIM (2) (0.5mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-23732 29,000
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) <=711906 (SEE NOTE (1200g) () PT000-23824
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) >=711907 (ORDER BY REF.No.070 NEW PART (1200g) (Trục) PT000-23825 554,000
070 SHAFT,FRONT AXLE (1) >=712094 ( (1150g) () PT000-23826
080 CIR-CLIP,EXTERNAL (1) <=711906 ( (0.003g) (Kẹp vòng) 04612-00300 6,000
080 COLLAR (1) >=711907 ( (0.070g) () PR181-23860
085 BOLT,SEMS (1) >=711907 ( (0.025g) (Bu lông) 01133-51030 8,000
090 GEAR,BEVEL (1) (19T (0.480g) (Bánh răng) PT000-23840 403,000
100 BOSS,SPLINE (1) ( (0.140g) (Vấu) PT000-23810 156,000
110 SPRING,FRONT AXEL (1) ( (0.290g) (Lò xo) PT110-23870 137,000
120 SPRING,FRONT AXEL (1) ( (0.050g) (Lò xo) PT110-23880 48,000
130 COLLAR (1) ( (0.070g) (Vòng đệm) PT000-23890 45,000
140 BEARING (1) ( (0.200g) () 5H592-49760 143,248
150 GEAR,BEVEL (1) (9T (0.170g) (Bánh răng) PT000-23850 1,149,000
160 CIR-CLIP,INTERNAL (1) ( (0.011g) (Kẹp vòng bên trong) 04611-00620 23,000
170 BEARING (2) <=711906 ( (0.230g) (Bạc đạn) 5T057-10450 177,000
170 BEARING,BALL (2) >=711907 ( (0.240g) (Bạc đạn) 5H601-15270 267,000
180 COLLAR (1) ( (0.005g) (Vòng đệm) PT000-23950 210,000
190 BOLT,W SEMS (1) ( (0.013g) (Bu lông) 01125-50816 5,000
200 AXLE,FRONT (1) ( (2200g) () PT000-23910 7,614,432
210 SHIM (2) (0.2mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-24780 20,000
210 SHIM (1) (0.3mm AS REQUIRED (0.005g) (Miếng chèn) PT000-24770 23,000
220 BEARING,BALL(C,6205-1) (1) ( (0.130g) (Bạc đạn) 5H484-85250 69,000
220 BEARING,BALL (1) ( (0.120g) (Bạc đạn) 08101-06205 127,000
230 GEAR,BEVEL (1) (40T (2400g) (Bánh răng) PT000-23920 1,401,000
240 BEARING (1) ( (0.200g) () 5H592-49760 143,248
250 COLLAR,STOP (2) ( (0.003g) (Vòng đệm) PT000-23940 13,000

Thanh lái

Thanh lái
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 ROD,TIE (2) <=712007 (ORDER BY REF.No.010 NEW PART (1040g) () PR101-23513 1,415,680
010 ROD,TIE (2) >=712008 ( (1000g) (Cần) PR101-23520 1,170,000
020 NUT,SLOTTED (4) ( (0.005g) (Đai ốc) 02372-50100 7,000
030 WASHER,SPRING LOCK (4) ( (0.003g) (Long đền) 04512-50100 3,000
040 PIN,SPLIT (4) ( (0.001g) () 05511-52520 672