Cần gia tốc

Cần gia tốc
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CẦN, GIA TỐC (LEVER,ACCEL) 0.2kg 1 5T081-33710 55,000
020 DỤNG CỤ KẸP (GRIP) 0.03kg 1 5T051-31280 29,000
030 BU LÔNG (HEX.BOLT) 0.062kg 1 01173-51440 19,000
040 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.01kg 2 04013-70140 4,000
050 LÒ XO, ĐĨA (SPRING,PLATE) 0kg 2 5H400-32660 9,000
060 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.01kg 1 02172-50140 9,000
070 DÂY CÁP, GIA TỐC (CABLE,ACCEL) 0.105kg 1 5T081-33743 152,000
080 DÂY ĐIỆN, DỪNG ĐỘNG CƠ (WIRE,ENGINE STOP) <=10308 0kg ĐẶT HÀNG LINH KIỆN MỚI BẰNG SỐ THAM KHẢO 080 1 5T081-36252 318,000
080 DÂY ĐIỆN, DỪNG ĐỘNG CƠ (WIRE,ENGINE STOP) >=10309 0.145kg 1 5T081-36252 318,000
090 GIOĂNG (RUBBER) 0.03kg 1 5H484-32242 20,000
100 ĐẾ (HOLDER(CABLE)) 0.18kg 1 5T081-25890 81,000
110 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.02kg 1 01133-51020 9,000
120 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.005kg 1 01023-50612 6,000
130 LÒ XO (SPRING) 0.01kg 1 5T081-25770 36,000
140 BẢO VỆ (GUIDE,CABLE) 0.015kg 1 5T081-32160 99,000
150 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.013kg 1 01125-50816 6,000

Cần sang số chính

Cần sang số chính

Cần vị trí mo

Cần vị trí mo
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CẦN (ROD,NEUTRAL) 0.07kg 2 5T081-33250 72,000
020 CHỐT, KHUÔN TÁN ĐINH (SNAP PIN(8,HOLD)) 0.003kg 2 PG001-34120 8,000
030 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg 2 04013-50080 2,000
040 ĐĨA (PLATE,NEUTRAL) 0kg 2 5H592-33270 31,000
050 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg 4 02114-50080 4,000
060 VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.002kg 2 04512-50080 4,000
070 CHỐT, KHUÔN TÁN ĐINH (SNAP PIN(8,HOLD)) 0.003kg 1 PG001-34120 8,000
080 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg 1 04013-50080 2,000

Thanh sang số chính

Thanh sang số chính
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CẦN (ROD(MAIN S-CHANGE)) 0.23kg 1 5T081-33310 220,000
020 CẦN (ROD,MAIN S-CHANGE) 0.11kg 1 5T081-33350 83,000
030 LÒ XO (SPRING) 0.05kg 1 5T081-33330 33,000
040 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.002kg 1 04011-50100 2,000
050 ĐINH,KHÓA (PIN,SNAP) 0.002kg 1 05515-51000 9,000
060 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg 1 02118-50100 6,000
070 ĐAI ỐC (NUT) 0kg 1 5H400-31230 17,000
080 VÒNG ĐỆM, LÒ XO (WASHER,SPRING LOCK) 0.003kg 2 04512-50100 4,000
090 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg 2 02118-50100 6,000
100 BI, LIÊN KẾT (BALL,LINK) 0.1kg 1 52300-75170 182,000
110 BI, LIÊN KẾT (BALL,LINK) 0.09kg 1 52300-75190 181,000

Bàn đạp phanh

Bàn đạp phanh

Cần điều khiển ly hợp

Cần điều khiển ly hợp
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 NẮP (COVER) 0.07kg 1 5T081-32470 28,000
020 BU LÔNG (BOLT,SEMS) 0.011kg 2 01123-50816 6,000
030 CẦN (LEVER) 0kg 1 5T057-32512 168,000
040 DỤNG CỤ KẸP,CẦN (GRIP,LEVER) 0kg 1 5H400-32520 29,000
050 TRỤC (SHAFT) 0.37kg 1 5T081-32540 172,000
060 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.002kg 1 04011-50100 2,000
070 ĐINH, TÁCH RỜI (PINSPLIT) 0.002kg 1 05511-50320 2,000
080 DÂY CÁP (CABLE) 0.28kg 1 5T081-32643 375,000
090 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER,PLAIN) 0.003kg 2 04013-50080 2,000
100 ĐINH, TÁCH RỜI (PIN,SPLIT) 0.001kg 1 05511-50215 1,000

Cần tang

Cần tang
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CẦN, LÕI QUẤN (LEVER(REEL)) 0.305kg 1 5T081-31510 169,000
020 DỤNG CỤ KẸP (GRIP) 0.03kg 1 5T051-31280 29,000
030 THANH, LÕI QUẤN GẶT (ROD(REAPER,REEL)) 0.02kg 2 5T081-31240 48,000
040 VÒNG ĐỆM BẰNG (WASHER, PLAIN) 0.001kg 2 04013-50060 3,000
050 CHỐT, KHUÔN TÁN ĐINH (SNAP PIN(6,HOLD)) 0.002kg 2 PG001-34110 7,000

Cần điều khiển ly hợp đập

Cần điều khiển ly hợp đập
STT Tên sản phẩm Mã số Giá bán Đặt hàng
010 CẦN (LEVER) 0.97kg 1 5T081-32630 427,000
020 DỤNG CỤ KẸP,CẦN (GRIP,LEVER) 0.03kg 1 5H400-32580 29,000
030 BU LÔNG (BOLT,W SEMS) 0.014kg 3 01125-50820 6,000
040 BU LÔNG, LỰC CĂNG (BOLT,TENSION) 0kg 1 5H400-11440 40,000
050 ĐINH ỐC (HEX.NUT) 0.005kg 2 02114-50080 4,000
060 LÒ XO (SPRING) 0.345kg 1 5T081-32650 234,000
070 CÔNG TẮC, MẠCH (SWITCH(2-CIRCUIT)) 0.097kg 1 5H486-42880 722,000
messenger
zalo